Momsfokus 1 - Investeringsgoder, biler, sammensatte leverance. mv. -Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:momsfokus_1
ConferenceId:4811804---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_12_09
EventId:5176333---OPERSONAL

Momsfokus 1 - investeringsgoder, biler, sammesatte leverance mv.

 

Målgruppe:
Alle der arbejder med moms nationalt såvel som internationalt: Økonomi– og regnskabschefer samt deres medarbejdere - eller revisorer, som ønsker overblik over området.

Vores Momsfokus-kurser
Der er tale om specialkurser for alle, der arbejder med moms.
På hvert kursus tager vi seks emner op, som vi går i dybden med.

 

Indhold på Momsfokus 1


Investeringsgoder
Der er særlige momsregler for såkaldte investeringsgoder. Men hvad er investeringsgoder i momsmæssig forstand? Hvad er momsreguleringsforpligtelser? Hvordan gøres de op? At tage fejl kan blive en meget dyr fornøjelse. Praktiske eksempler og cases gennemgås.


Sammensatte leverancer
En sammensat leverance er en leverance, der indeholder både en vare og en ydelse, men som momsmæssigt udgør en enkelt udelelig leverance. For at kunne tage stilling til om en blandet leverance skal anses for en vare eller en ydelse, så skal de fremherskende omstændigheder ved leverancen identificeres.


Motorkøretøjer
SKAT har større og større fokus på - og øget kontrol med - virksomhedernes håndtering af de komplicerede moms- og skattemæssige regler, der knytter sig til brugen af firmabiler, herunder specielt vare- og lastbiler på gule plader. Vi fokuserer på regelsættene på området, herunder muligheder, faldgruber og økonomiske risici, erhvervsmæssig kørsel, blandet kørsel, privat kørsel – og ikke mindst udfordringer i forbindelse med leasing, herunder splitleasing


Handel med ydelser på tværs af landegrænser
Der er tale om et kompliceret område, der adskiller sig fra handel med varer. Hvad er ydelser? Hvor er momsbeskatningsstedet? Hvem har registrerings- og betalingspligten? Der findes en hovedregel – og så er der undtagelserne til hovedreglen: ’Use and enjoyment’-ydelser og særregler for visse ydelser. Praktiske eksempler gennemgås.


Delvist momsfradrag
Vi kigger på indkøb og forbrug, der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter. Hvis fradraget ikke kan måles på baggrund af omsætningstal, ja så må der skønnes og gættes…
Ved mange indkøb bliver der tale om ‘blandet anvendelse’, som f.eks. telefon, PC, bredbånd, fællesomkostninger, revisor, husleje og meget mere. Hvordan gøres fradraget op?....

 
Regulering af momsgrundlaget
Nogle gange skal momsgrundlaget reguleres. Det kan bl.a. skyldes rabatter, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returneringer, barter (byttehandel), tilskud og tab på debitorer. Det er en betingelse for at foretage regulering af momsgrundlaget i forbindelse med tab på debitorer, at tabet er konstateret. Hvordan ’konstaterer’ man tabet?...

 

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer i kategorien 'Skat'.


Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Moms, Skat & Afgifter" og "Bogholderi & Regnskab". Ved deltagelse på henholdsvis 4 og 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.

Instruktør:
Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Momsfokus 2 - Kantinemoms, Hotelmoms, sponsorater mv.

På kurset indgår reglerne om kantinemoms, sponsorater, hotel og restauration, international handel med varer, fast ejendom og koncerninterne handler. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Momsfokus 3 - Fast ejendom, Koncernintern handel, delvis moms mv.

Tredje og sidste kursus i momsfokus-forløbet. På kurset behandles momsreglerne for fast ejendom, koncerninterne handler, delvis momsfradrag samt regulering af momsgrundlaget. Kurset er en del af Moms Master Class.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

09. december
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

02. december
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: