Momsfokus 3 - Fast ejendom, Koncernintern handel, delvis moms mv. - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:momsfokus_3
ConferenceId:4811819---OPERSONAL
Event:

Momsfokus 3 - Fast ejendom, Koncernintern handel, delvis moms mv.

 

Målgruppe:
Alle der arbejder med moms nationalt såvel som internationalt: Økonomi– og regnskabschefer samt deres medarbejdere - eller revisorer som ønsker overblik over området.

Vores Momsfokus-kurser
Der er tale om specialkurser for alle, der arbejder med moms.
Momsfokus-kurser er et forløb af kurser, der samlet set giver en meget grundig indføring i moms. På hvert kursus tager vi fire emner op, som vi går i dybden med. Lige nu finder du ud over dette, to yderligere Momsfokus-kurser i vores kursusprogram.

 

Momsfokus 1

Momsfokus 2

- Investeringsgoder
- Sammensatte leverancer

- Motorkøretøjer

- Handel med ydelser på tværs af landegrænser

 

- Kantinemoms

- Hotel og restauration

- Sponsorater

- Handel med varer på tværs af landegrænser

 

 


Indhold på Momsfokus 3

 
Fast ejendom
Når det skal vurderes, om der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom, skal der tages stilling til en række forhold. For at der opstår momspligt, skal sælger være en momspligtig person, der handler i denne egenskab. Der skal endvidere være tale om salg af en byggegrund eller en ny bygning.

Praktiske eksempler og cases gennemgås.

 
Koncerninterne handler
Udgangspunktet er, at koncerninterne transaktioner ikke adskiller sig fra almindelige momspligtige transaktioner. Men det er ved fakturering af ydelser mellem koncernselskaber vigtigt at vurdere, hvilken type ydelse der er tale om, hvor ydelsen udnyttes, samt til hvilket land ydelsen faktureres, idet det har betydning for den momsmæssige behandling.


Delvist momsfradrag
Vi kigger på indkøb og forbrug, der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter. Hvis fradraget ikke kan måles på baggrund af omsætningstal, ja så må der skønnes og gættes…
Ved mange indkøb bliver der tale om ‘blandet anvendelse’, som f.eks. telefon, PC, bredbånd, fællesomkostninger, revisor, husleje og meget mere. Hvordan gøres fradraget op?....

 
Regulering af momsgrundlaget
Nogle gange skal momsgrundlaget reguleres. Det kan bl.a. skyldes rabatter, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returneringer, barter (byttehandel), tilskud og tab på debitorer. Det er en betingelse for at foretage regulering af momsgrundlaget i forbindelse med tab på debitorer, at tabet er konstateret. Hvordan ’konstaterer’ man tabet?...

 
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer i kategorien 'Skat'.


Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Moms, Skat & Afgifter" og "Bogholderi & Regnskab". Ved deltagelse på henholdsvis 4 og 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.

 
Instruktør:
Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Momsfokus 1 - Investeringsgoder, biler, sammensatte leverancer mv.

Det første kursus i rækken af et forløb på 3. På kurset gennemgås reglerne for investeringsgoder, sammensatte leverance, motorkøretøjer og handel med ydelser over landegrænser. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Momsfokus 2 - Kantinemoms, Hotelmoms, sponsorater mv.

Andet kursus i rækken af et forløb på 3. På kurset indgår reglerne om kantinemoms, sponsorater, hotel og restauration samt international handel med varer. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

12. november
Vejle
16. november
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: