Momsfradrag A-Z - Tilmeld dig 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:momsfradrag_az
ConferenceId:6351916---OPERSONAL
Event:

Momsfradrag A-Z

- Inklusiv nyeste regler og afgørelser

KORT OM KURSET:
Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset gives endvidere en kort introduktion til den internationale moms. Fakturakrav og regnskabsbestemmelser herunder krav om afstemning af moms i forbindelse med momsangivelse gennemgås. Nyheder inden for momsområdet indgår som en del af kurset og er medtaget i sammenhæng med kursets delemner.

INDHOLD: 

Hel, delvis eller ingen momsfradrag mv:
 • Betingelser for fuld, begrænset og ingen fradragsret
 • Hotelophold og restaurationsydelser - særlige opmærksomheder
 • Kantineordninger og øvrig bespisning af medarbejdere
 • Sponsorater 
 • Delvis fradragsret ved blandede aktiviteter – hvordan opgøres fradraget?
 • Mødeservering og overarbejdsbespisning i egne lokaler
 • Telefoner, PC og internet – hvordan opgøres fradraget?
 • Biler i virksomheden
 • Fradragsret for personaleomkostninger
 • Receptioner og "Åbent Hus" - reklame, repræsentation... eller maskeret løn?
 • Udlæg og viderefakturering
 • ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse.
 • Momsrefusion i andre lande
 • Introduktion til international moms
Fakturakrav og regnskabsbestemmelser
 • Krav til fakturagrundlaget og fakturaindhold
 • Korrekt dokumentation (et SKAT-fokusområde). Hvis du fejler her, bliver det dyrt...  
Angivelse og betaling
 • Angivelsessystemet - frister, negative angivelser, efterangivelser, foreløbige fastsættelser, rente
 • Gennemgang af krav til momsafstemning i forbindelse med momsangivelse (nyt præciseret lovkrav)  
Udvalgte nye regler, afgørelser mv.
 • Krav til afstemning af moms senest på tidspunkt for indberetning
 • Bilmoms og elafgifter – herunder elbiler, hybrid, deleordninger og ladestandere
 • Brugtmomsreglerne forenkling på vej
 • EU´s handelspakke
 • Momskontrol ved EU-handel – skærpet kontrol
 • Forretning af moms- og afgiftskrav
 • Delvis fradragsret/splitmoms – styresignal på vej
 • Andre styresignaler vedrørende momsfritagelser
 • Registreringsforhold, ny dom giver muligheder for planlægning
 • Fast ejendom - både salg og udlejning – status på seneste udvikling
 • Udtagningsmoms, ændringer fra sidste år
 • Udland, fokus på kædehandel og trekanthandel med udgangspunkt i cases
 • Fokus på uoverensstemmelser mellem VIES og momsangivelsen.
 • Ændringer til indberetningerne til Intrastat.
 • Nye regler for transportydelser til lande udenfor EU
 • Større fokus på ubeviste fejl
 • Skærpet fokus på salgsfremmende ordninger

Godkendt efteruddannelse:
 • Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer i kategorien 'Skat'.
 
Instruktør:
Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly

Aktuel Moms og afgifter 2023

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. På kurset er medtaget moms- og afgiftsforhold vedrørende biler som aktuelt tema. En række ændringer i forhold til energiafgifter og godtgørelser indgår. Særlige moms- og toldmæssige konsekvenser af Storbritaniens udtræden af EU indgår sammen med en status på Quick-fix, E-handelspakken samt ny klimatold på visse vare som indføres fra efteråret 2023.

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.

International Moms 2023

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

07. marts
Hvidovre
09. marts
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: