Moms og afgifter - Årskursus 2023
EventDetailsDEV
Conference:momsogafgifteraarskursus
ConferenceId:1160224---OPERSONAL
Event:

Moms og afgifter - Årskursus 2023

Moms og afgifter -  Årskursus 2023 gennemgår moms og afgiftsnyheder for 2023. Dernæst gennemgås momsnyheder mv. som træder i kraft fra nytår - såvel nationalt som internationalt. Fra i år har Skattestyrelsen påbegyndt omfattende kontrolindsats af EU salg uden moms efter fejl i mere end 80 pct. af momsindberetninger. Andre aktuelle temaer på kurset vil være: Energiafgifter, moms på fast ejendom og bilmoms.
 
Ny lovgivning, herunder lovgivning på vej samt praksisændringer: 
 • Regeringens lovprogram 2023/24 - lovændringer på vej
 • Skærpede og hurtigere sanktioner på bl.a. momsområdet i forhold til skatteøkonomisk kriminalitet 

 • Ændrede momsregler for SMV-virksomheder - indførelse af mere simpel momsordning for små og mellemstore virksomheder 

 • Omfattende kontrol af momsdifferencer på indberetning EU salg uden moms
 • Forrentning af moms- og afgiftskrav, markant udvidelse af reglerne
 • Særlig problemstilling ved årlig korrektion af delmoms og renteberegning – ny bekendtgørelse
 • Indberetningspligt på vej – har virksomheden momsfrie indtægter
 • Hvilke regler og muligheder er der ved etablering af filial i udlandet – bindende svar giver perspektiver
 • Krav om momsafstemning senest på tidspunkt for indberetning af moms (v/ændring af bogføringsloven) 
 • Andre styresignaler vedrørende momsfritagelser
 • Registreringsforhold, ny dom giver muligheder for planlægning
 • Udtagningsmoms, ændringer fra sidste år
 • Fokus på uoverensstemmelser mellem VIES og momsangivelsen
 • Større fokus på ubevidste fejl
 • Godt nyt for virksomheders salgsfremmende ordninger
 • Styresignaler på vej vedrørende undervisning, uddannelse mv.
 • Øvrige styresignaler, praksisændringer mv. – orientering
 
Energiafgifter

Det ny lovkatalog 2023/24 varsler en række lovændringer på afgiftsområdet.
Fra 2022 er reglerne for afgift på overskudsvarme ændret radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. De nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar gennemgås.


Energiafgifter - ændringer på vej, jf. regeringens lovprogram 2023/24: 

 • Indefrysning af høje energiregninger 
 • Omlægning af indfrysningsordningen 
 • Ændring af reglerne om CO2-kvoter 
 • Hotellers rumvarme og forbrugsregistrering for elafgift 
Øvrig opdatering:
 • Overblik over gældende satser mv.
 • Udvalgte afgørelser
 • Fokus på ladestandere, opdatering med nyeste afgørelser
 • Grøn skattereform – en status
 
Fast ejendom

Kurset giver et overblik over momsreglerne ved salg og udlejning af fast ejendom, herunder nyheder inden for området. Der er de seneste år truffet afgørelser som radikalt har ændret på den momsmæssige behandling af fast ejendom. Kurset ser i denne sammenhæng også på optimeringsmuligheder inden for området.

 • Handel med ejendomme
 • Udlejning af ejendomme, fokus på frivillig registrering, samt kommende ændringer

Bilmoms- og afgifter
Overblik over reglerne for kørsel, herunder afgørelser og domme vedrørende mandskabsvogne
Bilmoms og elafgifter – herunder elbiler, hybrid, deleordninger og ladestandere


Handel med udlandet – international moms og told
 • "Klimatold" ved import af en række metaller fra efteråret 2023
 • Væsentlige ændringer i krav og retningslinjer
 • Fokus på forretningssted kontra fast driftssted
 • Momskontrol ved EU-handel – skærpet kontrol
 • Udland, fokus på kædehandel og trekanthandel med udgangspunkt i cases
 • Nye regler for transportydelser til lande udenfor EU

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.

International Moms 2024

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Skattestyrelse har intensiveret kontrollen ved EU-salg uden moms og fra 1. juni 2023, vil alle momsdifferencer fremgå af momsindberetningen. Det skønnes at over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms. Fejl i momsindberetning takseres med bøde og korrektion potentielt tilbage til 1. januar 2020.

Momsreglerne A-Z - inkl. nyheder

Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende momsregler.Kurset behandler herunder momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser samt regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset indgår nyeste regelændringer og nyheder på momsområdet fra regeringslovkatalog.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: