Nye Ansættelseskontrakter - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:nye_ansaettelseskontrakter
ConferenceId:3350975---OPERSONAL
Event:aarhus_2020_04_20
EventId:4673093---OPERSONAL

Nye Ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Kurset har også fokus på at præsentere kontrakter som ud fra sit indhold kan begrænse konflikter, som kan opstå i et ansættelsesforløb. Men også forhold som udfra en arbejdsgivervinkel er gode at medtage.
 
På kurset gives eksempler på de oftest forekommende fejltyper som forekommer i de forskellige kontrakter. 
Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel. 

Indholdet omfatter bl.a.: 
 • Kontraktsændringer som konsekvens af persondataforordning
 • Kontraktsændringer som konsekvens af den ny ferielov
 • Kontraktsændringer som følge af ny lov om ansættelsesklausuler
 • Kontraktsændringer som følge af "70 årsreglens" afskaffelse
 • Vigtige afgørelser som ændrer på "nuværende kontrakter"
 • Hvornår kræves der at der udformes en ansættelseskontrakt
 • Juridiske faldgruber og lovgivningsmæssige krav
 • Punkter som skal medtages i kontrakten, herunder alle væsentlige vilkår
 • Punkter som er gode/anbefalelsesværdige at medtage i kontrakten
 • Personalegoder, personalepolitikker og ansættelseskontrakten
 • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og virksomhedens personalehåndbog
 • Ændringer i ansættelsesforholdet og ændringer i ansættelseskontrakten
 • Hvornår er der tale om en tidsbegrænset ansættelse?
 • Sondring mellem vikar udefra og tidsbegrænset ansatte, der ansættes direkte af arbejdsgiver
 • Gælder der særlige regler når du som tidbegrænset ansatte modtager løntilskud?             
 • Ligestilling i forhold til almindelig ansættelse – er det tilladt at forskelsbehandle?
 • Fornyelse af den tidsbegrænsede ansættelse – hvor mange gange kan der forlænges
 • Om opsigelse af tidsbegrænsede ansatte ”før tid” – hvilke regler gælder?
 • Vikarer - Brugervirksomhedens forpligtelser
 • Vikarbureauets forpligtelser
 • De særlige problemstillinger, der rejser sig, hvis vikarbureauet ikke har udbetalt samme løn og givet samme løn som brugervirksomhedens ordinært ansatte
 • Særlige problemstillinger, hvis brugervirksomheden er forpligtet til at sikre de tilsvarende løn- og     ansættelsesvilkår gennem brugervirksomhedens overenskomst
 • Hvorledes tilrettelægges arbejdstiden i forhold til tilkaldevikarer – hvornår er der tale om afsluttet ansættelsesforhold
 • Hvilke særlige regler gælder for deltidsansatte
 •   
Der gives eksempler på kontrakter som opfylder de nye lovkrav.
 
Om formiddagen (kl. 9.00 – 12.00):                Konsekvenser for de almindelige kontrakter
Om eftermiddagen (kl. 13.00 – 16.00):          Konsekvenser for tidsbegrænsede og deltidsansættelser 

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.  
Instruktører:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Databeskyttelse i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Praktisk Personalejura (2 dage)

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik over arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. På kursets første dag er fokus på ansættelseskontrakten, opsigelse og sygefravær.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Tid & Sted

20. april 2020
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: