Ansættelseskontrakter
EventDetailsDEV
Conference:nye_ansaettelseskontrakter2023
ConferenceId:5485115---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2024_05_16
EventId:6657454---OPERSONAL

Ansættelseskontrakter

Ny lov om ansættelsesbeviser er trådt ikraft 1. juli  2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov.

Nye regler om øremærket barsel, ændrede ferieregler, afskaffelse St. Bededag, ESG lovgivning på vej fra 2024, ansattes brug af kunstig intelligens (AI), kommende lovkrav om arbejdstidsregistering har altsammen indvirkning på kontaktsforhold eller personalehåndbogen, som anses for en integreret del af ansættelsesaftalen. 

På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav.

Lov- og afgørelsesdatabase:

Som en meget værdifuld "assistent" indgår "lov- og afgørelsesdatabasen". Den kan benyttes i arbejdet med kontraktsudformning og indhold af personalehåndbogen.

Programpunkter: 

Ny lovgivning mv. - betydning for kontrakter mv.:  
 • Ny lov om ansættelseskontrakter fra 1. juli 2023 
 • Nye barselsregler fra 2. august 2022 - ændring af kontrakter og personalehåndbog
 • Afskaffelse af St. Bededag - betydning heraf for ansættelseskontrakten
 • Ny ferielovgivning og kontraktsforhold 
 • Whistleblowerlovgivning og kontraktsforhold
 • Fleksibilitetspolitik - muligheder og begrænsninger ved hjemmearbejde
 • Nyt løngennemsigtighedsdirektiv - overvejelse i forhold til kontraktsudformning
 • ESG i ansættelseskontrakten
 • Anvendelse af AI - om retningslinjer i personalehåndbogen
 • Kommende nye krav om tidsregistrering - om retningslinjer i personalehåndbogen

Ansættelseskontraktens udformning:                     
 • Hvornår skal der foreligge en kontrakt?
 • Hvilke punkter skal en kontrakt indeholde?
 • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
 • Ansættelsesklausuler og kontraktsforhold
 • Ændringer i ansættelsesforhold
 • 120-dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse
 • Særlige forhold ved udformningen af elevkontrakter
 • Betydning af kommende nye krav om løngennemsigtig i visse ansættelsesforhold

Personalehåndbogen - en juridisk ajourføring:

Gennemgang af punkter der som konsekvens af en række lovændringer bør være indeholdt i en ajourføring af personalehåndbogen.

Herunder:
 • Retningslinjer for ansattes benyttelse af kunstig intelligens (AI)
 • Retningslinjer for arbejdstidsregistring
 • Retningslinjer for ansattes arbejde med bæredygtighedsspørgsmål (ESG)
 • Andre punkter, der som følge af ny lovgivning, kan have indvirkning på personalehåndbogen. 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel løn 2023

Arbejdstidsreglerne ændres - fra 2024 - på væsentlige områder. Det gælder i forhold til nye krav om registrering af arbejdstid og i forhold til "48-timers-reglen". Indførelse af nyt løntillæg fra 2024. Nyt EU direktiv om løngennemsigtighed får betydelig indvirkning på krav til offentliggørelse af visse lønoplysninger. Endvidere nye oplysningskrav inden for ESG - som berører en række arbejds- og personaleforhold. Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet gennem nye afstemningskrav og krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer. Opfølgning på den ny barselsordning og nye regler fra 2024 om LGTB+ familier og kort opfølgning på den ny ferielov. Endvidere indgår regler for bilbeskatning med fokus på nyheder inden for området.

Personalegoder og skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår reglerne for beskatning af personalegoder. Herunder hvilke "goder", som er skattepligtige og hvilke andre "goder" som blot anses for almindelig personalepleje og dermed er undtaget fra skattepligten. Værdiansattelse, tidspunkt for beskatning, indberetningsregler, bagatelgrænser mv. behandles på kurset. Endvidere gennemgås reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, herunder kravende til dokumentation mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

16. maj 2024
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

15. maj 2024
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: