Nyheder inden for ansættelsesretten 2020 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:nyheder_inden_for_ansaettelsesretten_2020
ConferenceId:4749194---OPERSONAL
Event:aarhus_2020_12_10
EventId:5352504---OPERSONAL

HR Jura 2020/2021

Kort om kurset:

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2020/2021. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Feriepenge til indberetning senest ved årets udgang. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter  på vej.

COVID 19: Afledte ansættelsesretlige konsekvenser

 • Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen - ændringer i konsekvens af COVID-19
 • Hjemmearbejdspladser - konsekvenser for arbejdsgiver, f.eks. når arbejdsredskaber stilles til rådighed
 • Andre ansættelsesretlige konsekvenser som opfølgning på COVID-19
 • Sygedagpengerefusion for særligt udsatte mv.
 • Om arbejdsgivers ret til registrering og videregivelse af personoplysninger om COVID-19

Ny lovgivning og lovprogram: 2020/21 mv., herunder:

 • Ændring af udstationeringsloven - betydning for ansættelses- og lønvilkår
 • Ændring af barselloven og sygedagpengeloven: udvidelse af sorgorlov
 • Nyt direktiv om minimumsrettighed og oplysningskrav for arbejdstagere
 • Arbejdsskader på arbejdspladser - nye anmeldelsesregler
 • Arbejdsmiljørepræsentanter - forbedret beskyttelse mod afskedigelse mv.
 • Styrket beskyttelse af LGTBI - personer mod forskelsbehandling mv.
 • Implementering af Whistleblowerdirektivet i dansk lovgivning

Feriepengeindberetninger - aktuelle problemstillinger

 • Ny bekendtgørelse fra 28. august 2020 om forvaltning af feriepenge i overgangsperioden           
 • Indberetninger og indbetalinger til fonden - herunder bonusbetalinger      

Ny arbejdsmiljølovgivning 

 • Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra 30. september 2020- om regler og arbejdsgiverkrav
 • Muligheder for aftaler med Arbejdstilsynet
 • Skærpelse af bødeniveauet
 • Indførelse af kompetencepåbud

Arbejdstidskontroller – ny vigtig EU dom – betydning for arbejdsgiver

 • Hvilke ny krav kan arbejdsgiver forvente til kontrol af tidsregistrering
 • Praktisk tilgang til overholdelse af EU - lovkrav

Ansættelseskontrakt og personalehåndbogen - tilpasning til nye regler

 • Betydningen af COVID for ansættelseskontrakt og personalepolitik
 • Ændring i ferieregler – betydning for visse  kontrakter
 • GDPR – tilpasning af personalehåndbogen
 • Nyt direktiv på vej om minimumsrettigheder og gennemsigtighed - konsekvenser for kontrakt
 • Eksempler på formuleringer

Update på GDPR - praksis

 • Datatilsynets seneste praksis og bødesager samt afgørelse af afslag på indsigt i medarbejders arbejdsmail   
 • Hvor ligger GDPR - risikoen; erfaringer fra tilsyn
 • Tredjelandsoverførsler og Schrems II – EU-domstolen underkender ”Privacy Schield” – hvad gør vi nu?

Nye løn- og ansættelsesvilkår ved indstationeringer/udenlandske ansættelser

 • Nye regler fra 1. august 2020 om harmonisering af ansættelsesforhold

 • Ændring i lønbegreb – konsekvenser for aflønning (herunder ferieløn)

 • Krav om offentliggørelse af arbejds- og ansættelses vilkår på hjemmeside i værtslandet

 • Udstationering over 12 måneder bliver generelt omfattet af alle ansættelsesvilkår i værtslandet

 • Ny opholdsordning for ikke EU borgere 

 • Nye krav til registrering, dokumentation og krav om udpegning af kontaktperson            


Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder
 • Seksuelle krænkelser - lovgivning, AT´s indsats og arbejdsgiverhåndtering
 • Udvidelse af adgangen til voksenlærlige frem til 2021
 • Aftale om midlertidig arbejdsfordeling - en mulighed der rækker ind i 2021
 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor 
 • Sorgorlov – udvidelse af retten for forældre som mister et barn - nye regler fra 2021
 • Ny praksis om mulighed for at afbryde sygeperiode for at afvikle ferie uden ny arbejdsgiverperiode

 
 
 
Instruktør:
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

10. december
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: