Nyheder inden for ansættelsesretten 2020 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:nyheder_inden_for_ansaettelsesretten_2020
ConferenceId:4749194---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_09_11
EventId:4825362---OPERSONAL

Ansættelsesretten 2020

Kort om kurset:


Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Miniferieåret og feriepenge til indberetning samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Ny arbejdsmiljølov træder ikraft 1. januar 2020. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen er trådt i kraft fra nytår. 


Kurset indeholder følgende punkter: 

 

Corona : Afledte ansættelsesretlige konsekvenser
 • Kontraktsændringer, som konsekvens af corona
 • Evt. nye retlingslinjer i forhold til personalepolitikker 
 • Andre ansættelsesretlige konsekvenser som opfølgning på Coronaen
 • Ændringer til sygedagpengeloven
 • Om arbejdsgivers ret til registrering og videregivelse af personoplysninger om coronavirus


 Ny lovgivning: 2019/2020 mv., herunder:

 • Ny arbejdsmiljølov fra 1. januar 2020 - ændringer i tilsyn, bødeniveau og samarbejdet med tilsynet
 • Sygedagpengelovgivningen - nye regler ("corona" og ændring vedrørende lægeattester) 
 • Ny løntilskudslov (LAB lov) og ændring af flexjobordningen fra nytår
 • Nyt direktiv om minimumsrettighed og oplysningskrav for arbejdstagere
 • Ny bekendtgørelse om forvaltning af feriepengemidler fra oktober 2019 
 • Fondsferiemidler i elevforhold
 • Whistleblowerordning skal være på plads inden for en to årig periode gældende for virksomheder med mere end 50 ansatte

Miniferieåret og feriepengeindberetninger - aktuelle problemstillinger

 • Overgangsperioden fra 1. september 2019

 • Ny bekendtgørelse fra oktober 2019 om forvaltning af feriepenge i overgangsperioden           

 • Indberetninger og indbetalinger til fonden - herunder bonusbetalinger
 • Miniferieåret


Ny arbejdsmiljølovgivning fra 1. januar 2020

 • Muligheder for aftaler med Arbejdstilsynet
 • Skærpelse af bødeniveauet
 • Indførelse af kompetencepåbud

Arbejdstidskontroller – ny vigtig EU dom – betydning for arbejdsgiver

 • Hvilke ny krav kan arbejdsgiver forvente til kontrol af tidsregistrering

 • Praktisk tilgang til overholdelse af EU - lovkrav

 

Nye ansættelseskontrakter

 • Betydningen af Corona for ansættelseskontrakten
 • Ændring i ferieregler – betydning for kontrakter
 • GDPR – betydning for kontrakter
 • Eksempler på formuleringer

   

Update på GDPR - praksis

 • Datatilsynets særlige fokusområder for efteråret 2019/20 

 • Hvor ligger GDPR - risikoen; erfaringer fra tilsyn


Nye Barselsregler i 2019/20

 • Nyt forældreorlovsdirektiv vedtaget - om bedre balance i familielivet

 • Ny fleksibel fædreorlov

 • Nye regler om farens placering af fædreorlov

 • Nye regler om for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær


Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder

 • Nyt EU direktiv (juni 2019) opstiller nye minimumsrettigheder og oplysningskrav om arbejdsvilkår for arbejdstagere

 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager

 • Begrænsning i arbejdsgivers adgang til indsigt i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019

 • Sygedagpengesager - ændring i regler for standsning af udbetaling

 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor - 48 timers reglen

 • Ny praksis vedrørende 120-dages reglen      

 • Sorgorlov – nye regler

 • Flexjob - ny vigtig højesteretsafgørelse - april 2019 - om opsigelse efter udløb af flexjobbet

 • Højesteretssagen om lydoptagelse og bortvisning med tilbagevirkende kraft

 

 
Instruktør:
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

11. september
Hvidovre
Fra 09:00 til 16:00

OBS: Kun få pladser tilbage

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

08. september
Aalborg
10. september
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

Hotel Scandic

Moderne hotel med lækre, lyse konferencelokaler placeret kun 8 km. fra København. Frokosten tilberedes af sæsonens friske råvarer og består af danske og internationale retter. Gratis parkering. Gratis Wi-Fi.