Opsigelse af medarbejdere - Jura og HR - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:opsigelse-af-medarbejdere
ConferenceId:81850-----OPERSONAL
Event:koebenhavn_2019_10_15
EventId:4183442---OPERSONAL

Opsigelse af medarbejdere - Jura og HR

Målgruppe:
Ledere og mellemledere samt ansatte som arbejder inden for HR området. Der kræves ingen videregående forudsætninger for at få udbytte af kurset.

Kort om indholdet:
Første del af kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Der er en række forhold som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på – herunder at opsigelsen til enhver tid er sagligt begrundet. Der gives eksempler på saglige og usaglige opsigelser.
 
Anden del af kurset ser på ”den værdige opsigelse” og ”den svære samtale” og giver indsigt i hvordan en række andre virksomheder har valgt at håndtere større, mindre og individuelle opsigelser.  

Indhold: 
Opsigelse – kend juraen
 
Opsigelse – formkrav mv.
 • Varsel: hvornår bør varsel gives og virkningstid af et varsel
 • Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold        
 • Om suspension, bortvisning, fritstilling mv.
 • De 12 faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig              
 • Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang
 • Eventuel begrundelse - herunder når det er et krav              
 • Om brug af konkurrence og kundeklausuler
 • Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse
 • Om medarbejderbeskyttelse/særlige beskyttelsesregler
 • Om ugyldige, ulovlige eller mangelfulde opsigelser

Bevisbyrden i afskedigelsessager
Særlig om graviditetsbetinget sygdom i forbindelse med opsigelse - når sygdommen først bliver kendt ”efter opsigelsen”                 

Opsigelsesrestriktioner     
 
Opsigelse - særlige situationer
 • Afskedigelse af fleksjobbere og andre ansatte i løntilskud
 • Afskedigelse af vikaransatte efter det nye EU – direktiv
 • Opsigelse af ”ældre” medarbejdere
 • Opsigelse af "ungearbejdere"
 • Opsigelse begrundet i sygefravær
 • Opsigelse af gravide medarbejdere - hvad skal der til?
 • Om fortielse på ansættelsestidspunkt       
 • Opsigelser under konkurs - medarbejders retsstilling
 • Er medarbejderen berettiget til bonus, tantieme mv.
 • Genansættelse af afskediget medarbejder
 • Gensidige fratrædelsesaftaler

Opsigelse - særlig om ferieafvikling
 • Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
 • Afspadsering af eventuelt overarbejde          

Opsigelse – en værdig opsigelse, den svære samtale mv. v/ Palle Udsen AS3 
 • Hvad gør en opsigelse værdig?
 • Hvilke faldgruber er de vigtigste at undgå?
 • Hvordan kan den rette kommunikation sikre et minimum af støj?
 • Hvordan forbereder man sig bedst inden opsigelsessamtalen?

Afviklingspolitik
 • En afviklingspolitik eller ej – kan det overhovedet betale sig?
 • Virksomhedens værdier kommer for alvor i spil

Selve samtalen
 • Reaktionerne overrasker os ofte – få gode råd til at tackle dem
 • Hvad sker det med den opsagte?
 • Hvordan håndterer vi bedst de blivende medarbejdere?

Hvordan kommer vi videre?
 • Refleksioner før, under og efter en opsigelsessamtale
 • Hvorfor overhovedet bruge outplacement?
 
Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”HR & Personalejurauddannelse” og "Løn & Personale". Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.

 
Instruktør:
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, nye regler begrænser ret til indsigt i helbredsoplysninger, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye dagpengeregler, nye regler om praktikpladsafhængig AUB-bidrag, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus.

Barsel & Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Kurset giver en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særligt være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Ny retspraksis om omplaceringspligt til lavere stilling; Ny retspraksis om omplaceringspligt under opsigelse; ny retspraksis om opsigelse i forældreorlovsperiode.Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Tid & Sted

15. oktober
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

16. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: