Opsigelse af medarbejdere - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:opsigelse
ConferenceId:4914899---OPERSONAL
Event:

Opsigelse af medarbejdere

Målgruppe:
Ledere og mellemledere og ansatte inden for HR eller lønområdet, som ønsker et overblik over personalejuraen.

KORT OM KURSET:

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv. Social ansvarlighed og opsigelse gennemgås i sammenhæng med kommende krav til bla. ESG - rapportering mv.KURSETS INDHOLD:

Forberedelse af opsigelsesprocessen

 • Råd og vejledning som skal sikre en korrekt proces
 • Overenskomster, kontrakter mv. – opmærksomheder
 • Hensyn til særlige ansættelsesforhold


Opsigelse – formkrav mv.

 • Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold   
 • Suspension, fritstilling, bortvisning mv.
 • Faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig/sagligt begrundet              
 • Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang
 • Modregning i sygedagpenge ved fritstilling
 • Begrundelse for opsigelsen     
 • Betydning for konkurrence og kundeklausuler når medarbejderen bliver opsagt 
 • Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse
 • Om medarbejderbeskyttelse/særlige beskyttelsesregler
 • Om usaglige eller mangelfulde opsigelser
 • 120 - dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse

 
Større opsigelsesrunder

 • Større afskedigelsesrunder – formkrav og frister
 • Krav til høring af medarbejderrepræsentanter
 • Informationskrav til arbejdsmarkedsråd


Opsigelsesrestriktioner

 • Afskedigelse af fleksjobbere 
 • Afskedigelse af vikaransatte
 • Afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven (alder, handicap mv.)
 • Opsigelse af ”ældre” medarbejdere - opsigelse af medarbejdere med lang anciennitet (25 års reglen)
 • Opsigelse begrundet i sygefravær
 • Opsigelse af medarbejdere, der er gravide eller på orlov - hvad skal der til?
 • Er medarbejderen berettiget til bonus, tantieme mv.
 • Genansættelse af afskediget medarbejder
 • Gensidige fratrædelsesaftaler
 • Opsigelse af TR og arbejdsmiljørepræsentanter og andre særligt beskyttede grupper - ny lovgivning


Opsigelse - særlig om ferieafvikling

 • Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
 • Afspadsering af eventuelt overarbejde  
 • Opsigelse og den nye ferielov
              

Social ansvarlighed og opsigelse

 • Retfærdighed og ligebehandling
 • Forberedelse og kommunikation
 • Sociale konsekvenser
 • Virksomhedens omdømme
 • Rapportering og gennemsigtighed (ESG - krav)


Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Nye ansættelseskontrakter og løngennemsigtighed - nye krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. Tilsvarende har afskaffelse af St. Bededag betydning for kontraktens indhold. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Nyt direktiv (løngennemsigtighedsdirektivet) er på vej i dansk lovgivning. Opmærksomhed på direktivets bestemmelser ved kontraktsudformningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

25. oktober
Hovedstaden
24. juni 2024
Hovedstaden
25. juni 2024
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: