Personalegoder og godtgørelser - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:personalegoder
ConferenceId:3229506---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2022_12_01
EventId:6265421---OPERSONAL

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

KORT OM KURSET:
Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet og regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordringsfradrag. 

HOVEDPUNKTER:

Personalegoder - skat og indberetning:
 • Personalegoder - i "skattemæssig forstand"
 • Hvem er omfattet af beskatningen?
 • Tidspunktet for beskatning
 • Personalegoder som er skattefrie
 • Værdiansættelse af personalegoder
 • Indberetningsregler
 • Personalegoder: A-indkomst eller B-indkomst
 • Gælder der en bagatelgrænse
 • Personaleforeninger og kunstforeninger
 • Bilbeskatning
 • Sponsorater eller skattepligtig personalegode
 • Receptioner / åbent hus-arrangementer
 • Gaver til medarbejderne
 • Personalearrangementer, - fester, skovture, teambuilding  
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser:
 • Almindelige betingelser for skattefrihed
 • Rejsebegrebet
 • Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 
 • Dokumentationskrav
 • Godtgørelse ved kørsel til kurser/uddannelse – særlige regler.

Firmaudflugter til ind- og/eller udland

 • Krav til fagligt indhold
 • Evt. deltagelse af ægtefælle
 • Evt. (delvis) egenbetaling
 • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
 • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?
                 
 
Instruktør:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne

Aktuel Ansættelsesret 2022

Aktuel Ansættelsesret 2022 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, senenste update på barselsområdet, status på ansættelsesbevisloven, en række regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

Aktuel HR Jura 2022 - I

Aktuel HR jura 2022 - I - har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med dagpengereglerne og ferieloven. Ny lovgivning om omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bl.a. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyordning".

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. januar 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. Fra 2. august 2022 skal kontrakterne ændres som en konsekvens af nye barselsregler. På kurset udleveres ansættelseskontrakter som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

01. december
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: