Personalegoder og godtgørelser - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:personalegoder
ConferenceId:3229506---OPERSONAL
Event:vejle_2023_06_20
EventId:6476773---OPERSONAL

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

KORT OM KURSET:
Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet og regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordringsfradrag. 

HOVEDPUNKTER:

Personalegoder - skat og indberetning:
 • Personalegoder - i "skattemæssig forstand"
 • Hvem er omfattet af beskatningen?
 • Tidspunktet for beskatning
 • Personalegoder som er skattefrie
 • Værdiansættelse af personalegoder
 • Indberetningsregler
 • Personalegoder: A-indkomst eller B-indkomst
 • Gælder der en bagatelgrænse
 • Personaleforeninger og kunstforeninger
 • Bilbeskatning
 • Sponsorater eller skattepligtig personalegode
 • Receptioner / åbent hus-arrangementer
 • Gaver til medarbejderne
 • Personalearrangementer, - fester, skovture, teambuilding  
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser:
 • Almindelige betingelser for skattefrihed
 • Rejsebegrebet
 • Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 
 • Dokumentationskrav
 • Godtgørelse ved kørsel til kurser/uddannelse – særlige regler.

Firmaudflugter til ind- og/eller udland

 • Krav til fagligt indhold
 • Evt. deltagelse af ægtefælle
 • Evt. (delvis) egenbetaling
 • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
 • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?
                 
 
Instruktør:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne

Aktuel Ansættelsesret 2023

Aktuel Ansættelsesret 2023 har fokus på følgende emner: Regeringens lovprogram 2022/23, opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Nyt rapporteringskrav om løngab mellem køn. Væsentlige lovændringer til ansættelseskontrakten fra 1. juli 2023, opdatering vedrørende GDPR/persondata. Hjemmearbejde og ansættelsesretlige forhold. Endelig vil der være fokus på implementering af Whistleblowerordninger” – disse skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med mere end 50 ansatte. Nyt lovforslag til afskaffelse af st.bededag og indførelse af nyt løntillæg samt nyt lovforslag som skærper reglerne om sexsual chikane på arbejdspladser.

Aktuel løn 2023

Afskaffelse af St. bededag og konsekvenser for lønafregning (nyt løntillæg). Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet. Herunder krav om lønafstemning senest tidspunktet for lønindberetning, krav om procedurebeskrivelse af lønområdet inden 1. januar 2023. Den ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen, nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere.

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

20. juni
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

21. juni
Hovedstaden

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: