Personalehåndbogen - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:personalehaandbogen
ConferenceId:81867-----OPERSONAL
Event:

Personalehåndbogen

Målgruppe:  
Ledere og ansatte med personaleansvar.

Kort om kurset: Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Kurset med tilhørende personalehåndbog sætter fokus på personalepolitiske områder, som er nyttige at medtage i håndbogen. På kurset afdækkes forskellige personalepolitiske problemstillinger ud fra såvel en juridisk som en HR—synsvinkel. På kurset udleveres paradigma til en personalehåndbog i et redigerbar format.
 
Udbytte og indhold:
 • Modtager en ”skabelon” til en personalehåndbog
 • Lærer om personalehåndbogen, som et ledelsesværktøj
 • Opnår kendskab til forhold, som bør medtages i en personalehåndbog
 • Får taget stilling til valg af format og sprogstil
 • Lærer om samspillet mellem personalehåndbog, ansættelseskontrakten og ansættelsesretten i øvrigt
 • Viden om succeskriterier for implementering af håndbogen

Personalehåndbogen som ledelsesværktøj:
 • Om håndbogen som ledelsesværktøj
 • Tidsaktuelle personalepolitiske forhold 
 • Om valg af format og sprogstil, herunder om valg mellem datamedier og hvordan dette bygges hensigtsmæssigt op i kommunikationsøjemed
 • Hvordan ændringer kommunikeres med de ansatte
 • Hvordan den ansatte har mulighed for at bruge håndbogen til kommunikation ”nedefra og op”.
   
Udvalgte tidsaktuelle politikker:
 • Datasikkerhed 
 • GDPR - håndtering
 • Ferierrettigheder, herunder feriefridage
 • Barsel- og graviditet
 • Arbejdsmiljø - herunder håndtering af psykisk arbejdsmiljø
 • Personlig optræden og adfærd
 • Seniorpolitik
 • Sociale medier i og uden for arbejdstiden
 • Virksomheden sociale ansvar (CSR - politikker) 


 

Funktionærer - regler og kontrakter

Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Krav til ansættelseskontrakten og forholdet til personalehåndbogen, forskelsbehandling, retten til at tage bibeskæftigelse, loyalitetspligt, tavshedspligt mv. indgår som en del af kurset.

Løn og Personale 2021/1

Nyheder inden for ferieområdet, herunder reguleringer af feriepengeindberetninger i 2021, barselsreglerne, dagpenge ved sygdom og barsel, personalegoder og skattefri godtgørelser, løntilskudsordninger, SKAT´s fokusområder, GDPR mv. Gennemgang af nye krav til indberetning, når arbejdsgiver bliver omfattet visse "grænseoverskridende" skatteordninger. (DAC6). På kurset samler vi op på aktuelle spørgsmål og temaer - herunder spørgsmål af praktisk art fra kursister.

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordningsdrag.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn og Personale

Økonomi & Personale faciliterer netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- konsulenter, afdelingsledere mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister. Disse sikrer, at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3 timer 4 gange årligt.

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: