Personalehåndbogen - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:personalehaandbogen
ConferenceId:81867-----OPERSONAL
Event:

Personalehåndbogen

Målgruppe:  
Ledere og ansatte med personaleansvar.

Kort om kurset: Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Kurset med tilhørende personalehåndbog sætter fokus på personalepolitiske områder, som er nyttige at medtage i håndbogen. På kurset afdækkes forskellige personalepolitiske problemstillinger ud fra såvel en juridisk som en HR—synsvinkel. På kurset udleveres paradigma til en personalehåndbog i et redigerbar format.
 
Udbytte og indhold:
- Modtager en ”skabelon” til en personalehåndbog som sikrer at politikker ikke strider mod gældende lovgivning
- Lærer om personalehåndbogen som et ledelsesværktøj
- Opnår kendskab til forhold, som bør medtages i en personalehåndbog
- Opnår kendskab til forhold, som er nyttige at medtage
- Får taget stilling til valg af format og sprogstil
- Indsigt i samspillet med ansættelseskontrakten og ansættelsesretten i øvrigt
- Viden om succeskriterier for implementering af håndbogen
- Samspil mellem personalehåndbog og ansættelseskontrakten
 
Ledelsesværktøj - hvad bør medtages - format og sprogstil:
- Om håndbogen som ledelsesværktøj, herunder om de ansættelsesretlige muligheder og begrænsninger
- Om forhold, som er nyttige at medtage i håndbogen, herunder om forhold, som regulerer   ansættelse og som ikke er en del af ansættelseskontrakten
- Andre tidsaktuelle personalepolitiske forhold af betydning for de ansatte etc.
- Om valg af format og sprogstil, herunder om valg mellem datamedier og hvordan dette     bygges hensigtsmæssigt op i kommunikationsøjemed
- Hvordan ændringer kommunikeres med de ansatte
- Hvordan den ansatte har mulighed for at bruge håndbogen til kommunikation ”nedefra og op”.
 
Den ny ferielov
- Nyt tillæg om den ansattes ferierettigheder mv. så det overholder den ny ferielov

Samspil mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
- de kontraktsmæssige ændringer (ny ansættelseskontrakter) og integration med personalehåndbogen 

Særligt omkring sociale medier og firmapolitik:
- Om retningslinjer for brug af sociale medier i arbejdstiden, om spilleregler,   ansvarsfraskrivelse, om takt og tone, anonymitet, om ophavsrettigheder etc. 
 
Personalepolitikker— udvalgte eksempler:
- Ved gennemgangen af de udvalgte personalepolitikker sikres det at disse ikke strider mod gældende lovgivning
- Gennemgangen omfatter bl.a. trivsels- og stresspolitik, firmaets familiepolitik,   fastholdelsespolitik, - Gennemgangen omfatter endvidere fraværspolitikker vedrørende   sygdom, graviditet og barsel, - Forholdet til virksomhedens sikkerheds- og   arbejdsmiljøpolitik og håndtererig af det psykiske arbejdsmiljø - Politikker om adfærd og   personlig optræden, IT-politik, herunder med fokus på Emailpolitikken, seniorpolitik, brug   af sociale medier og andre tidsaktuelle politikker.

Nye krav til CSR (virksomheden sociale ansvar) - fra 1. januar 2019 - betydning for personalehåndbogen


Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”HR & Personalejurauddannelse” og "Løn & Personale". Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.

 
Instruktør:
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Grundlæggende personalejura

Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset giver overblik over personalejuraen fra ansættelse til opsigelse, herunder om kontraktsforhold, variable løndele, tidsbegrænset ansættelse, ligebehandling, forskelsbehandling, fritstilling og suspension, væsentlige stillingsændringer, opsigelse mv.

Løn & Personale 2019/2020

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Personalegoder & Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Afgørelse fra landsskatteretten betyder, at Skattestyrelsen ikke i alle tilfælde kan underkende udbetaling af rejsegodtgørelse skattefrit, selvom arbejdsgiverkontrollen har været mangelfuld.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Kursusdatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: