Personalehåndbogen - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:personalehaandbogen
ConferenceId:81867-----OPERSONAL
Event:

Personalehåndbogen - juridisk ajourføring

Kort om kurset:

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Fokus er på de personalejuridiske aspekter af håndbogen, herunder nyeste lovkrav, som skal sikre at virksomheden lever op til "ESG"-lovgivningen om personaleforhold. På kurset udleveres eksempel på personalehåndbog, der kan bruges som inspiration for ajourføring af virksomhedens egen håndbog.
 

Udvalgte områder, som vil indgå i gennemgangen: 

 • "ESG - lovkrav" i personaleforhold (*)
 • Forholdet til ansættelseskontrakten
 • Forholdet til overenskomster og lovgivning
 • Ferierettigheder, herunder feriefridage
 • Andre fraværsrettigheder - med og uden løn
 • Barsel- og graviditet – rettigheder og pligter
 • Datasikkerhed og  it-politik
 • Politik for hjemmearbejde
 • GDPR - håndtering generelt
 • Personoplysninger i ansættelsesforhold
 • Whistleblowerordninger
 • E-mail politik 
 • Håndtering af psykisk arbejdsmiljø og krænkelser
 • Personlig optræden og adfærd
 • Seniorpolitik
 • Forebyggelse og håndtering af forskelsbehandling
 • Sociale medier i og uden for arbejdstiden
 • Reglementarisk fastsatte bestemmelser
 • Kontrolforanstaltninger,GPS,videoovervågning m.v.
 • Virksomhedens sociale ansvar (CSR - politikker)
 • Personalegoder
 • Kompetenceudvikling og uddannelse
 • Ændringer og opdatering af personalehåndbogen 
 

  Opfyldelse af lovkrav om ”ESG” (*) i personaleforhold herunder: 

  • Mangfoldigheds- og ligestillingspolitik, herunder lønpolitik
  • Fastholdelsespolitik
  • Mulighed for nedsat arbejdstid
  • Rejsepolitik (herunder brug af transporttyper)
  • Politik om medarbejdernes mentale sundhed og fysiske helbred
  • Politik for hjemmearbejde
  • Medinddragelse af medarbejdere.

   

  (*) Lovkrav om ESG følger bl.a. af ÅRL §99a


   
  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Aktuel Ansættelsesret 2023

  Aktuel Ansættelsesret 2023 har fokus på følgende emner: Regeringens lovprogram 2022/23, opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Nyt rapporteringskrav om løngab mellem køn. Væsentlige lovændringer til ansættelseskontrakten fra 1. juli 2023, opdatering vedrørende GDPR/persondata. Hjemmearbejde og ansættelsesretlige forhold. Endelig vil der være fokus på implementering af Whistleblowerordninger” – disse skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med mere end 50 ansatte. Nyt lovforslag til afskaffelse af st.bededag og indførelse af nyt løntillæg samt nyt lovforslag som skærper reglerne om sexsual chikane på arbejdspladser.

  Ansættelsesret - MasterClass II (3 dage)

  Ansættelsesretten: MasterClass 2 gennemgår over tre dage den "videregående ansættelsesret". Herunder indgår "Sygefraværsregler på arbejdspladsen", "Ansættelsesretten ved opsigelse"og "Personalehåndbogen". Der udstedes MasterClass bevis for gennemført uddannelse. Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

  Personalegoder og Skattefri godtgørelser

  Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordningsdrag. Nye regler for skattefri gavekort til ansatte under Covid-19 vedtaget.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Dato for afholdelse

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: