Personalejura for offentlige arbejdsgivere - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:personalejura_sagsbehandling_nyheder_2013offentlig
ConferenceId:703056----OPERSONAL
Event:aarhus_v_2019_10_10
EventId:4507302---OPERSONAL

Personalejura for offentlige arbejdsgivere

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område, herunder personaleoplysninger i ansættelsesforhold,  håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse, forskelsbehandling og krænkelser på arbejdspladsen (ny vejledning fra arbejdstilsynet 2019).

 

Personaleoplysninger i ansættelsesforhold

 • Hvad må du lægge i en personalesag?

 • Offentlig myndigheds mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger af egen drift – behandlingsgrundlag

 • Hvad er den fornuftige og hensigtsmæssige kommunikation – også ud fra en personalepolitisk synsvinkel?

 • I hvilket omfang kan der  meddeles meroffentlighed i personaleoplysninger

   

Forvaltnings- og offentlighedsloven 

 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager

 • Anmodning om aktindsigt i personalesager          

 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter          

 • Notatpligt i personalesager        

 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt 


Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked

 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift

 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?

 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder

 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?

 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering  eller lønbesparelser

 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre

 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd

 

Ligebehandling - lovændringer og opdatering

 • Ny vejledning om krænkelser på arbejdspladsen

 • Afskedigelsessager - nyeste retspraksis i forbindelse med graviditet og barsel

 • Ny retspraksis vedrørende barselsorlov (afskedigelsessager) 

 • Ny praksis vedrørende farens varsling af orlov

 

Forskelsbehandling

 • Forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse af handicappede

 • Ny vejledning fra beskæftigelsesministeriet om forskelsbehandling pga. handicap, alder, seksuel orientering mv.                        

Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - HR - Jura

I vores HR-JURA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Tid & Sted

10. oktober
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.495,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

29. oktober
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: