Personalejura for offentlige arbejdsgivere - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:personalejura_sagsbehandling_nyheder_2013offentlig
ConferenceId:703056----OPERSONAL
Event:vejle_2020_04_15
EventId:4710006---OPERSONAL

Personalejura for offentlige arbejdsgivere

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område, herunder personaleoplysninger i ansættelsesforhold,  håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse, forskelsbehandling og krænkelser på arbejdspladsen (ny vejledning fra arbejdstilsynet 2019).

 

Personaleoplysninger i ansættelsesforhold

 • Hvad må du lægge i en personalesag?

 • Offentlig myndigheds mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger af egen drift – behandlingsgrundlag

 • Hvad er den fornuftige og hensigtsmæssige kommunikation – også ud fra en personalepolitisk synsvinkel?

 • I hvilket omfang kan der  meddeles meroffentlighed i personaleoplysninger

   

Forvaltnings- og offentlighedsloven 

 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager

 • Anmodning om aktindsigt i personalesager          

 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter          

 • Notatpligt i personalesager        

 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt 


Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked

 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift

 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?

 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder

 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?

 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering  eller lønbesparelser

 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre

 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd

 

Ligebehandling - lovændringer og opdatering

 • Ny vejledning om krænkelser på arbejdspladsen

 • Afskedigelsessager - nyeste retspraksis i forbindelse med graviditet og barsel

 • Ny retspraksis vedrørende barselsorlov (afskedigelsessager) 

 • Ny praksis vedrørende farens varsling af orlov

 

Forskelsbehandling

 • Forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse af handicappede

 • Ny vejledning fra beskæftigelsesministeriet om forskelsbehandling pga. handicap, alder, seksuel orientering mv.                        

Instruktører:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Den ny ferielov - offentlige område

Kursus om de nye ferieregler med særlig fokus stat, region og kommunale arbejdsgivere. Kurset er rettet mod HR-chefer og deres medarbejdere, personalejurister, advokater og andre, der arbejder med personalejura på det offentlige område.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - HR - Jura

I vores HR-JURA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Tid & Sted

15. april 2020
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.495,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

30. marts 2020
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: