Personalejura for offentlige arbejdsgivere - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:personalejura_sagsbehandling_nyheder_offentlig
ConferenceId:703056----OPERSONAL
Event:

Personalejura for offentlige arbejdsgivere

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område, herunder personaleoplysninger i ansættelsesforhold,  håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse. Endvidere gennemgås en række afledte konsekvenser i ansættelsesforhold af den igangværende Coronasituation.
 
Personaleoplysninger i ansættelsesforhold
 • Hvad må du lægge i en personalesag?
 • Offentlig myndigheds mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger af egen drift – behandlingsgrundlag
 • Hvad er den fornuftige og hensigtsmæssige kommunikation – også ud fra en personalepolitisk synsvinkel?
 • I hvilket omfang kan der  meddeles meroffentlighed i personalesager
 
Forvaltnings- og offentlighedsloven 
 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Anmodning om aktindsigt i personalesager          
 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter          
 • Notatpligt i personalesager        
 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt 
 
Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked
 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?
 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering  eller lønbesparelser
 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre
 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd
 
Ligebehandling
 • Opdatering på seneste lovændringer i barselslovgivningen
 • Ny retspraksis vedrørende barselsorlov (afskedigelsessager) 
 • Ny praksis vedrørende farens varsling af orlov
 
Corona krisen og den ansættelsesretlige betydning for :
 • Fravigelse af ferieaftalernes varlingsregler - ferie der pålægges med forkortet varsel - Force majeur?
 • Ændring af fastlagt ferie fordi der er behov for arbejdskraften 
 • Overførsel af ferie hvis ferie er blevet suspenderet i ferieåret der sluttede 30 april 2020 
 • Sygefravær - rettigheder og pligter 
 • Databeskyttelse og registrering af Covid-19  hos arbejdsgiver - registrering og videregivelse af følsomme personoplysninger 
 
Opdatering nyeste ændringer på sygedagpengeområde, herunder 
 • Refusion af 1. sygefraværsdag, som følge af coronakrisen 
 • Hvilke betingelser er knyttet til denne mulighed 
 
Opdatering på de nye ferieregler og overgangsperioden - ny bekendtgørelse og indberetning til lønmodtagernes feriemidler 
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Feriepenge til indefrysning og miniferieåret

Kurset har fokus på overgangsreglerne i forbindelse med den nye ferielov og særlige forhold i ferieloven, som har givet anledning til spørgsmål og uklarheder. Ny bekendtgørelse om indberetning af feriepenge er netop offentliggjort (oktober 2019) og giver svar på mange af de hidtil uafklarede spørgsmål til indberetning i overgangsperioden, korrektion af indberetninger, herunder korrektion efter indberetningsperiodens udløb. Coronasituationen giver en række konsekvenser på ferieafholdelse i miniferieåret og efter den 1. september 2020. Om relevante overvejelser i denne sammenhæng.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - HR - Jura

Som medlem af vores HR-Jura-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

26. august
København
27. august
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: