Personalejura A-Z - Del 1 - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:personalejuraen_az
ConferenceId:5485119---OPERSONAL
Event:

Personalejuraen A-Z - Del 1

MÅLGRUPPE:
Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner, HR konsulenter mv., som ønsker et overblik over personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.
 
KORT OM KURSET:
Personalejura A-Z afholdes over to dage som ”del 1” og ”del 2”. På kursets førstedag gennemgås ansættelsesretten i det løbende ansættelsesforhold. Kursets anden dag gennemgås juraen i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse og afslutning. Kurset giver således et godt overblik over den ansættelsesretlige lovgivning fra ansættelse til opsigelse.
 
Del 1: Det løbende ansættelsesforhold

Lovgivning mv., som regulerer det ansættelsesretlige område:

En summarisk gennemgang af regler mv. som styrer forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte, herunder:
 • Ledelsesretten
 • Funktionærretten
 • Timelønnede ansættelser
 • Ansættelsesbevisloven
 • EU - lovgivning i form af direktiver og forordninger
 • Arbejdstidsregler
 • Hovedaftalen, overenskomster, lokalaftaler mv.
 • Særlovgivning (GDPR, arbejdsmiljølovgivning, ferieregler mv.)
Ledelsesretten:
 • Om arbejdsgivers bestemmelsesret
 • Om arbejdsgivers ret til at ændre i arbejdets indhold og tilrettelæggelse
 • Ændring af løn- og arbejdsvilkår – herunder de varslingsmæssige konsekvenser
 • Når den ansatte siger "fra" overfor opgavernes indhold mv.
 • Begrænsninger i ledelsesretten i forhold til anden lovgivning (arbejdsmiljølovgivning mv.)
 • Når udmøntning af ledelsesretten giver anledning til konflikter
 • Domme, afgørelse mv. hvor ledelsesrettens udstrækning er afprøvet
Funktionæransættelser - rettigheder og pligter - summarisk:
 • Funktionærstatus - vigtigste rettigheder og pligter
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten                                                                 
 • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
 • Ferieretten, retten til barsel etc.
 • Retten til dækning af udgifter afledt af ansættelse
Timelønnede ansættelser - regler og kontrakter

Forskelsbehandling og krænkelser i ansættelsesforhold:   

 • Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc. 
 • Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
 • Seksuelle krænkelser
 • Definition af begreberne – særligt alder og handicap
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om?
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Hvor langt strækker arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse sig i forhold til medarbejdere, der har handicap?
 
Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse. 

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Personalejuraen A-Z - Del 2

Personalejura A-Z afholdes over to dage som ”del 1” og ”del 2”. På kursets førstedag gennemgås ansættelsesretten i det løbende ansættelsesforhold. Kursets anden dag gennemgås juraen i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse og afslutning. Kurset giver således et godt overblik over den ansættelsesretlige lovgivning fra ansættelse til opsigelse.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

28. marts
Hovedstaden
19. april
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: