Personalejura A-Z - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:personalejuraen_az
ConferenceId:5485119---OPERSONAL
Event:

Personalejuraen A-Z

 
Målgruppe:
Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner, HR konsulenter mv., som ønsker et overblik over personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.

Kort om kurset:
Kurset har som formål at give et overblik over den samlede ansættelsesretlige lovgivning som styre forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte. Endvidere gennemgås ledelsesretten - dens udstrækning og begrænsninger. Retten til fravær, forbud mod forskelsbehandling, krænkelser på arbejdspladsen, loyalitetspligten, regler om fortrolighed og andre udvalgte spørgsmål er også indeholdt i dette "overblikskursus".

Indhold:

Lovgivning mv., som regulerer det ansættelsesretlige område:

En summarisk gennemgang af regler mv. som styrer forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte, herunder:

 • Ledelsesretten
 • Funktionærretten
 • Ansættelsesbevisloven
 • EU - lovgivning iform af direktiver og forordninger
 • Arbejdstidsregler
 • Hovedaftalen, overenskomster, lokalaftaler mv.
 • Særlovgivning (GDPR, arbejdsmiljølovgivning, ferieregler mv.)

Ledelsesretten:

 • Om arbejdsgivers ret til at bestemme
 • Om arbejdsgivers ret til at ændre i arbejdets indhold og tilrettelæggelse
 • Når den ansatte siger "fra" overfor opgavernes indhold mv.
 • Begrænsninger i ledelsesretten i forhold til anden lovgivning (arbejdsmiljølovgivning mv.)
 • Når udmøntning af ledelsesretten giver anledning til konflikter
 • Domme, afgørelse mv. hvor ledelsesrettens udstrækning er afprøvet

Funktionæransættelser - rettigheder og pligter - summarisk:

 • Funktionærstatus - vigtigste rettigheder og pligter
 • Funktionærens ret til at organisere sig
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten                                                                 
 • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
 • Ferieretten, retten til barsel etc.
 • Retten til dækning af udgifter afledt af ansættelse

Forskelsbehandling og krænkelser i ansættelsesforhold:

 • Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc. 
 • Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
 • Seksuelle krænkelser - stramning af regler i 2019 
 • Definition af begreberne – særligt alder og handicap
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om?
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Hvor langt strækker arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse sig i forhold til medarbejdere, der har handicap?

Instruktører:
Advokat, Partner Mette Neve, Clemens Advokatfirma
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: