Personalejura A-Z - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:personalejuraen_az
ConferenceId:5485119---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2021_03_15
EventId:5322812---OPERSONAL

Personalejuraen A-Z

 
Målgruppe:
Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner, HR konsulenter mv., som ønsker et overblik over personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.

Kort om kurset:
Kurset har som formål at give et overblik over den samlede ansættelsesretlige lovgivning som styre forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte. Endvidere gennemgås ledelsesretten - dens udstrækning og begrænsninger. Retten til fravær, forbud mod forskelsbehandling, krænkelser på arbejdspladsen, loyalitetspligten, regler om fortrolighed og andre udvalgte spørgsmål er også indeholdt i dette "overblikskursus".

Indhold:

Lovgivning mv., som regulerer det ansættelsesretlige område:

En summarisk gennemgang af regler mv. som styrer forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte, herunder:

 • Ledelsesretten
 • Funktionærretten
 • Ansættelsesbevisloven
 • EU - lovgivning iform af direktiver og forordninger
 • Arbejdstidsregler
 • Hovedaftalen, overenskomster, lokalaftaler mv.
 • Særlovgivning (GDPR, arbejdsmiljølovgivning, ferieregler mv.)

Ledelsesretten:

 • Om arbejdsgivers ret til at bestemme
 • Om arbejdsgivers ret til at ændre i arbejdets indhold og tilrettelæggelse
 • Når den ansatte siger "fra" overfor opgavernes indhold mv.
 • Begrænsninger i ledelsesretten i forhold til anden lovgivning (arbejdsmiljølovgivning mv.)
 • Når udmøntning af ledelsesretten giver anledning til konflikter
 • Domme, afgørelse mv. hvor ledelsesrettens udstrækning er afprøvet

Funktionæransættelser - rettigheder og pligter - summarisk:

 • Funktionærstatus - vigtigste rettigheder og pligter
 • Funktionærens ret til at organisere sig
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten                                                                 
 • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
 • Ferieretten, retten til barsel etc.
 • Retten til dækning af udgifter afledt af ansættelse

Forskelsbehandling og krænkelser i ansættelsesforhold:

 • Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc. 
 • Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
 • Seksuelle krænkelser - stramning af regler i 2019 
 • Definition af begreberne – særligt alder og handicap
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om?
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Hvor langt strækker arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse sig i forhold til medarbejdere, der har handicap?

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

15. marts
København
Fra 09:00 til 16:00

OBS: Kun få pladser tilbage

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: