Personalejura A-Z - Del 2 - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:personalejuraen_az_del_2
ConferenceId:5719631---OPERSONAL
Event:storkoebenhavn_2022_03_29
EventId:5743387---OPERSONAL

Personalejuraen A-Z - Del 2

Målgruppe:

Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner, HR konsulenter mv., som ønsker et overblik over personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.

 

Kort om kurset:

Personalejura A-Z afholdes over to dage som ”del 1” og ”del 2”. På kursets førstedag gennemgås ansættelsesretten i det løbende ansættelsesforhold. Kursets anden dag gennemgås juraen i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse og afslutning. Kurset giver således et godt overblik over den ansættelsesretlige lovgivning fra ansættelse til opsigelse.

 

Del 2: Ansættelsens påbegyndelse og afslutning

Funktionærkontrakter og aftaler uden for funktionærområdet

 • Gennemgang af forskellige kontraktformer, herunder tidsbegrænsede aftaler, ansættelse på deltid,
  almindelig fuldtidskontrakter, timelønnede, elevkontrakter etc.
 • Hvornår kræves det, at der udformes en ansættelseskontrakt?
 • Et overblik over de forskellige kontraktformer og de særlige (juridiske/overenskomstmæssige) forhold, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på

Opsigelse af medarbejdere

 • Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold
 • Konsekvenser af ugyldige, ulovlige eller mangelfulde opsigelser
 • Om ferie og ferieafvikling i forbindelse med fratrædelse
 • Hvornår kan man bortvise en medarbejder? (seneste retsudvikling)
 • De lovhjemlede opsigelsesformer
 • Hvornår bør der gives advarsel? Og de formelle krav til advarsler
 • Om udbetaling af løn i opsigelsesperioden og den lovhjemlede modregningsadgang
 • Medarbejderens fortsatte arbejde under fritstilling eller suspension – om lovkrav
 • Usaglige, urimelige og ugyldige opsigelser
 • Genansættelse af afskediget medarbejder - om opretholdelse eller bortfald af anciennitet
 • Bevisbyrden i afskedigelsessager
 • Særlige forhold ved graviditet og barsel og andre beskyttede medarbejdergrupper
 • Særlig om graviditetsbetinget sygdom i forbindelse med opsigelse - når sygdommen først bliver kendt ”efter opsigelsen”
 • Om brug af konkurrence og kundeklausuler
 • Fratrædelsesaftaler - hvornår er det en fordel? Om opbygning og indhold - skatteforhold mv.
 • Opsigelsesrestriktioner - om begrænsningen i retten til opsigelse
 • Afskedigelse af fleksjobbere og de særlige problemstillinger knyttet hertil

 

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 


 

Personalejuraen A-Z - Del 1

Personalejura A-Z afholdes over to dage som ”del 1” og ”del 2”. På kursets førstedag gennemgås ansættelsesretten i det løbende ansættelsesforhold. Kursets anden dag gennemgås juraen i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse og afslutning. Kurset giver således et godt overblik over den ansættelsesretlige lovgivning fra ansættelse til opsigelse.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

29. marts 2022
Storkøbenhavn
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Storkøbenhavn

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

20. april 2022
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: