Personalejuridisk årskursus
EventDetailsDEV
Conference:personalejuridisk_aarskursus
ConferenceId:6667222---OPERSONAL
Event:

Personalejuridisk årskursus

Kurset gennemgår de områder inden for det personalejuridiske felt med størst aktualitet. Fra næste år ændres arbejdstidsreglerne. Nye krav om arbejdstidsregistrering indføres. Ny ”48-timers regel” indføres og en række ansættelseskontrakter skal tilpasses. Fra 2024 bliver de fleste virksomheder direkte eller indirekte omfattet af nye regler og oplysningskrav om rapportering om bæredygtighed i personaleforhold (konsekvens af EU direktiv). Fra 1. januar 2024 indføres ”nyt løntillæg” for de ansatte som med afskaffelse af store bededagsregler mister en fridag. Kurset gennemgår endvidere regeringens lovprogram for 2023/2024 – fremlagt i forbindelse med åbning af folketinget. Kurset giver en smagsprøve på hvordan du ved hjælpe af AI - værktøjer kan screene ny lovgivning for nye arbejdsgiverkrav mv., udforme retningslinjer og politikker som udspringer af lovkrav mv.
  

Indhold - hovedpunkter:

 • Nye krav om registrering af arbejdstid
 • Bæredygtighedsrapportering i arbejdsforhold ("Sociale ansvar")
 • Lovprogram og ny regler fra EU
 • Indførelse af løntillæg fra 2024
 • Nye barselsregler 2024
 • Ferieregler - ved årsskiftet
 • AI - værktøjer til brug for personalejuridiske løsninger
    

Introduktion til bæredygtighed i arbejdsforhold

 • Det "Sociale ansvar" - hvad indebærer dette?
 • Overblik over lovgivning om bæredygtighed i personaleforhold
 • Personalepolitikker, som understøtte lovkrav
 • Målepunkter 

Arbejdstidsreglerne:

 • Nye krav om tidsregistrering
 • Registreringsforpligtelserne som en konsekvens de nye regler
 • Undtagelser fra krav om tidsregistrering
 • Registreringsmetoder og lovgivning omkring overvågning
 • Indsigtsregler i daglig arbejdstid
 • Opbevaringsregler vedrørende tidsregistrering
 • Ændring af 48 – timers reglen
 • Ændring af visse ansættelseskontrakter som konsekvens af de nye regler
 • Hvilke regler regulerer arbejdstiden – et overblik
 • Nye regler om helbredstjek når 48 timers reglen suspenderes ("opt-out")
 • AT´s rolle i forhold til sikker og sundhed ved anvendelse af opt-out   
 • Om arbejdsgiveransvar for registreringspligt
 
Regeringens lovprogram 2023/2024 og nye EU regler

 • En gennemgang af lovprogrammet
 • Nye EU lovkrav på vej
 •   
Indførelse af nyt løntillæg fra 2024

 • Baggrund for nyt løntillæg
 • Hvornår beregnes nyt løntillæg
 • Hvordan beregnes løntillæg
 
Barselsregler

 • Nye regler om LGTB+ forældre
 • Nye regler om sociale forældre

Ferieregler: Årsskiftet

 • Ikke afholdt ferie
 • Overførsel af ferie
 • Feriepengeforpligtelse - med de nye regler

AI - værktøjer til brug for personalejuridiske løsninger

 • Praktisk anvendelsesmuligheder i HR sammenhæng - ved hjælp af GPT builder
 • Retningslinjer for brug af AI løsninger
 • AI - forordningen: regler for anvendelse og udvikling
 • AI løsninger og GDPR hensyn

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: