Persondata - kend reglerne -Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:persondata - kend reglerne
ConferenceId:3593332---OPERSONAL
Event:

Persondata - kend reglerne

KORT OM KURSET:
På kurset gives en bred gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder gennemgås de grundlæggende behandlingsprincipper, almindelige og følsomme personoplysninger samt fortrolige oplysninger, personoplysninger i markedsføringen, brug af samtykkeregel, regler og krav til sletning af persondata etc.

Kurset indgår som del af MasterClass uddannelsen.

Lovlig behandling af personoplysninger:

 • Grundlæggende behandlingsprincipper                                 
 • Behandling af almindelige personoplysninger
 • Behandling af følsomme personoplysninger
 • Behandling af CPR-numre og oplysninger om strafbare forhold
 • Behandling af personoplysninger i markedsføring, herunder direkte markedsføring og profilering
 • Regler for behandling af cookies
 • Regler for overvågning af ansatte
 • Regler og krav til sletning af persondata
 • Brug af samtykkeregel, 
 • Brug af interesseafvejningsregel
 • Andet retsgrundlag for behandling af persondata
 • Regler om anmeldelse for brud på datasikkerheden
 • Særlig om betaling med persondata (købelovens § 78)


Dette kursus kan suppleres med følgende andre kurser:


Der udstedes MasterClass bevis ved gennemførelse af alle tre kurser.
 
Instruktør:
Advokat, CIPP/E certificeret Reza Ahmadian, Bavarian Nordic

Persondata - i ansættelsesforhold

I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet. Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. Der udstedes GDPR MasterClass bevis ved gennemførelse af følgende kurser: "Persondata - kend reglerne", "Persondata - den dataansvarliges pligter" og "Persondata - i ansættelsesforhold".

Persondata - registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter

På kurset gennemgås den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter i behandlingen af persondata. Herunder om retten til indsigt, indsigelser og berigtigelse, sletning mv. Endvidere behandles kravene til en sikker databehandling, krav til systemdesign, indbyggede kontroller, pligt til underretning/anmeldelse ved brud på datasikkerheden, oplysningspligten, udarbejdelse af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, krav om udpegning af DPO´er etc. Kurset indgår som del af GDPR MasterClass uddannelsen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Persondata

Persondata- netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen. Netværksgruppen er et frotroligt forum, hvor erfaringsudveksling og kompetenceudvikling er i fokus. De tilknyttede fagspecialister sikrer, at du løbende holdes opdateret med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.Gruppen mødes til 4 årlige møder.

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

12. oktober
Hvidovre
25. oktober
Aarhus V

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: