Persondata - kend reglerne -Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:persondata - kend reglerne
ConferenceId:3593332---OPERSONAL
Event:

Persondata - kend reglerne

KORT OM KURSET:
På kurset gives en bred gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder gennemgås de grundlæggende behandlingsprincipper, almindelige og følsomme personoplysninger samt fortrolige oplysninger, personoplysninger i markedsføringen, brug af samtykkeregel, regler og krav til sletning af persondata etc. Kurset giver en grundig gennemgang af den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter. På kurset indgår alle lovpligtige dokumenter som virksomheder er forpligtede til at udarbejde.

Lovlig behandling af personoplysninger:

 • Grundlæggende behandlingsprincipper                                 
 • Behandling af almindelige personoplysninger
 • Behandling af følsomme personoplysninger
 • Behandling af CPR-numre og oplysninger om strafbare forhold
 • Behandling af personoplysninger i markedsføring, herunder direkte markedsføring og profilering
 • Regler for behandling af cookies
 • Regler for overvågning af ansatte
 • Regler og krav til sletning af persondata
 • Brug af samtykkeregel - herunder om den nye vejledende tekst fra Datatilsynet omkring opbevaring af personoplysninger ift. overholdelse af databeskyttelsesreglerne om samtykke
 • Brug af interesseafvejningsregel
 • Andet retsgrundlag for behandling af persondata
 • Regler om anmeldelse for brud på datasikkerheden
 • Særlig om betaling med persondata (købelovens § 78)

De registreredes rettigheder:

 • Retten til at blive informeret, herunder gennemgang af kravene til privatlivspolitikker
 • Retten til indsigt i oplysninger, som den dataansvarlige behandler
 • Retten til at gøre indsigelse
 • Retten til berigtigelse af personoplysninger
 • Retten til sletning (»retten til at blive glemt«), herunder opbevaringsperioder og slettepolitikker
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Håndtering af anmodninger fra de registrerede, herunder hvornår og hvordan man kan bruge undtagelserne til rettighederne


Den dataansvarliges pligter:

 • Den dataansvarliges ansvar, herunder hvor man skal lægge snittet 
 • Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger   
 • Fælles dataansvarlige, hvornår og hvad indebærer det i praksis
 • Gennemgang af Datatilsynets særlige fokusområder ifm. tilsynsaktiviteter i 2022
 • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter, herunder gennemgang af nye krav til fortegnelser
 • Behandlingssikkerhed, herunder gennemførelse af risikovurderinger
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden og den "gode" anmeldelse
 • Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
 • Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse   
 • Forudgående høring
 • Udpegning af en databeskyttelsesrådgiver, hvornår skal man og bør man
 • Overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder ifm. brug af cloudløsninger og Google Analytics
 • Databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere
 • Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlerere og tilsyn hermed

Relevante dokumenter til brug for GDPR arbejdet
 • Samling af relevante dokumenter til brug for GDPR-arbejdet 
 • Skabeloner på privatlivspolitik, slettepolitik og fortegnelse over visse behandlingsaktiviteter 
 • Vejledning fra Datatilsynet om vurdering af databehandlere
 • Hændelseslog
 • Personoplysninger om ansatte
 • Databehandleraftaler


 

GDPR A-Z

På kurset gives "A - Z" gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder en gennemgang af den lovlige behandling af personoplysninger, den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter. Kurset har endvidere fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens persondata. Herunder er indeholdt håndtering personalesager i rekrutteringsprocessen under ansættelse og ved fratræden. Der vil bla. være fokus på de ansættelsesretlige og persondataretlige regler i den ansattes brug af sociale medier. Kurset er velegnet hvis man ønsker et "brush up" på GDPR - reglerne inden og uden for ansættelsesforhold.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: