Persondata - registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter - Tilmeld kursus her
EventDetailsDEV
Conference:persondata_den_dataansvarliges_pligter
ConferenceId:6028528---OPERSONAL
Event:hvidovre_2022_10_13
EventId:6030858---OPERSONAL

Persondata - registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter

KORT OM KURSET:

På kurset gennemgås den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter i behandlingen af persondata. Herunder om retten til indsigt, indsigelser og berigtigelse, sletning mv. Endvidere behandles kravene til en sikker databehandling, krav til systemdesign, indbyggede kontroller, pligt til underretning/anmeldelse ved brud på datasikkerheden, oplysningspligten, udarbejdelse af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, krav om udpegning af DPO´er etc.

Kurset indgår som del af GDPR MasterClass uddannelsen.

INDHOLD:

De registreredes rettigheder:

 • Retten til at blive informeret, herunder gennemgang af kravene til privatlivspolitikker
 • Retten til at gøre indsigelse
 • Retten til berigtigelse af personoplysninger
 • Retten til sletning (»retten til at blive glemt«), herunder opbevaringsperioder og slettepolitikker
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Håndtering af anmodninger fra de registrerede, herunder hvornår og hvordan man kan bruge undtagelserne til rettighederne


Den dataansvarliges pligter:

 • Den dataansvarliges ansvar, herunder hvor man skal lægge snittet 
 • Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger   
 • Fælles dataansvarlige, hvornår og hvad indebærer det i praksis
 • Gennemgang af Datatilsynets særlige fokusområder ifm. tilsynsaktiviteter i 2022
 • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter, herunder gennemgang af nye krav til fortegnelser
 • Behandlingssikkerhed, herunder gennemførelse af risikovurderinger
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden og den "gode" anmeldelse
 • Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
 • Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse   
 • Forudgående høring
 • Udpegning af en databeskyttelsesrådgiver, hvornår skal man og bør man
 • Overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder ifm. brug af cloudløsninger og Google Analytics
 • Databehandleraftaler
 • Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlerere og tilsyn hermed

Relevante dokumenter til brug for GDPR arbejdet

 • Samling af relevante dokumenter til brug for GDPR-arbejdet 
 • Skabeloner på privatlivspolitik, slettepolitik og fortegnelse over visse behandlingsaktiviteter 
 • Vejledning fra Datatilsynet om vurdering af databehandlere

Dette kursus kan suppleres med følgende andre kurser:


Der udstedes MasterClass bevis ved gennemførelse af alle tre kurser.
 
Instruktør:
Advokat, CIPP/E certificeret Reza Ahmadian, Bavarian Nordic

Persondata - i ansættelsesforhold

I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet. Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. Der udstedes GDPR MasterClass bevis ved gennemførelse af følgende kurser: "Persondata - kend reglerne", "Persondata - den dataansvarliges pligter" og "Persondata - i ansættelsesforhold".

Persondata - Kend reglerne

På kurset gives en bred gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder vil der være særlig fokus på den registreredes rettigheder - retten til indsigt, berigtigelse, sletning, indsigelser etc. Der udstedes GDPR MasterClass bevis ved gennemførelse af følgende kurser: "Persondata - kend reglerne", "Persondata - den dataansvarliges pligter" og "Persondata - i ansættelsesforhold".

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

13. oktober
Hvidovre
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

26. oktober
Aarhus V

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

Hotel Scandic

Moderne hotel med lækre, lyse konferencelokaler placeret kun 8 km. fra København. Frokosten tilberedes af sæsonens friske råvarer og består af danske og internationale retter. Gratis parkering. Gratis Wi-Fi.