Persondata i ansættelsesforhold - Tilmeld dig 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:persondata_i_ansaettelsesforhold
ConferenceId:5431846---OPERSONAL
Event:

Persondata i ansættelsesforhold

Kurset  har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger. Herunder er indeholdt håndtering personalesager i rekrutteringsprocessen i ansættelsesforløbet og i løn- og personaleadministrationen . Endvidere behandles reglerne for overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. På kurset gennemgås opbygning af og ekspempel på fortegnelse af persondata i ansættelsesforhold. Orientering om ny vejledning fra Datatilsynet, som opdaterer reglerne om rettigheder for stillingsansøgere og ansatte samt kontrol af medarbejdere.

 
Håndtering af personoplysninger ved ansættelse/rekrutteringsprocessen
 • Brug af referencer
 • Videregivelse af oplysninger  
 • Straffe- og børneattester
 • Personlighedstest
 • Oplysninger rekvireret via sociale medier
 • Opbevaring af oplysninger om ansøger
 • Anmodning om indsigt i egne opslysninger - vigtig dom fra Datatilsynet
 
Håndtering af personalesager
 • Persondatapolitikker som konsekvens af persondataforordningen
 • Ændringer af personalehåndbogen som konsekvens af persondataforordningen
 • Om samtykke fra jobkandidater, når der tages referencer
 • Tjek af ansøgere via de sociale medier - et brud på reglerne? 
 • Ansættelseskontrakten - om udformning og regulering af samtykker i ansættelsesaftalen
 • Samtykke ved videregivelse af personoplysninger til andre
 • Hvilke oplysninger må lægges på en personalesag?
 • Krav til opbevaring og sletning af oplysninger på personalesager
 • Medarbejderens ret til indsigt i egne oplysninger
 • Præsentation af medarbejdere på Internettet
 • Om videregivelse af personfølsomme oplysninger internt på arbejdspladsen
 • Sikkerhedskrav ved behandling af personoplysninger
 • Håndtering af helbredsoplysninger
 • Behandling af en fratrådt medarbejders e-mailkonto
 • Hvilke oplysninger må opbevares om tidligere ansatte?
 • Internet/Intranet - behandling af oplysninger, billeder mv.
 • Videregivelse af oplysninger (f.eks. lønoplysninger) til tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
 • Sikkerhedsregler i forbindelse med håndtering af personalesager
 • Persondatarettens krav til den løbende personalesag
 • Persondatarettens krav til personalesagen efter fratrædelse
 • Videregivelse af oplysninger til fagforeninger mv.
 • Behandling af CPR-numre

Kontrol af medarbejdere ved brug af personoplysninger (*) – herunder brugen af sociale medier
 • TV - overvågning
 • Om grænsen for overvågning af medarbejdere (mails, telefon, TV, internet mv.)    
 • Virksomhedens internet/mailpolitik
 • Om arbejdsgivers adgang til at indsætte GPS i biler
 • Sociale medier i arbejdstiden – persondataretlige  problemstillinger
 • Om brugen af oplysninger fra de sociale medier ved ansættelse og opsigelse
 • Tavshedspligt og ytringsfrihed ved brug af de sociale medier
 • Afskedigelser som følge af misbrug af de sociale medier – hvad siger praksis 
 (*) Orientering om indholdet i ny vejlening fra datatilsynet om den dataansvarliges oplysningspligt ved kontrolforanstaltninger - f.eks. ved kontrol af "komme-gå tider" på arbejdspladsen.

 Datasikkerhed ved etablering af hjemmearbejdspladser 
 • Hvad skal du som arbejdsgiver instruere dine medarbejder om
 • Brug af kommunikationskanaler
 • Sikkerhedspolitikker når den ansatte arbejder hjemmefra             
Tidligere ansatte
 • Generelt om personoplysninger for tidligere ansatte
 • Videregivelse af oplysninger til kunder om opsigelse - herunder om eventuelle  strafbare forhold

Målgruppe:
Ledere og HR-ansatte, IT - ansvarlige og andre som administrerer personoplysninger i virksomheden og som har behov for et solidt kendskab til de ansættelsesretlige regler for håndtering og opbevaring af personoplysninger. Kurset henvender sig til ansatte i private virksomheder og offentlige sektor.
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Persondata - Kend reglerne

På kurset gives en bred gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder gennemgås de grundlæggende behandlingsprincipper, almindelige og følsomme personoplysninger samt fortrolige oplysninger, personoplysninger i markedsføringen, brug af samtykkeregel, regler og krav til sletning af persondata etc. Kurset giver en grundig gennemgang af den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter. På kurset indgår alle lovpligtige dokumenter som virksomheder er forpligtede til at udarbejde.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

30. maj
Hvidovre
31. maj
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: