Persondata - nyheder og aktuelle temaer - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:persondata_nyheder_og_aktuelle_temaer
ConferenceId:6090091---OPERSONAL
Event:

Persondata - nyheder og aktuelle temaer

KORT OM KURSET: 

Kurset samler op på nyheder og aktuelle temaer inden for persondataområdet samt forhold der erfaringsmæssigt giver anledning til udfordringer i forhold til virksomhedernes beskyttelse af persondata.


INDHOLD:
Ny lovgivning, vejledninger og vigtige afgørelser mv.  

 • Ny lovgivning
 • Nye vejledninger
 • Principielle afgørelser
 • Ny aftale på vej om dataoverførsel til tredjelande

Dataansvarliges pligter – særlige udfordringer  

 • Oplysningspligtens ”form”, formuleringer og tidsfrister
 • ”Pligten” til at have en politik og ”pligten” til af følge den
 • Udformning af politikker for behandling af persondata – inkl. eksempler
 • Ejerskabet til persondata – hvad betyder det for arbejdsgiver?

 

Databeskyttelse og markedsføring  

 • Databeskyttelsesreglerne: hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med markedsføring?
 • Om gennemsigtighed, formåls- og opbevaringsbegrænsning, det mest hensigtsmæssige retsgrundlag mv.
 • GDPR-samtykke overfor   ”direct marketing”: Kan samtykket fortabes, udløbe eller miste gyldighed?
 • Markedsføring ved brug af sociale medier og digitale platforme
 • Brug af personoplysninger til profilering, segmentering og målrettet markedsføring
 • Reglerne for brug af cookies, herunder de gældende krav og status på de forventede nye regler i E-privacy forordningen

 

Datatilsynets kontrolbesøg  

 • Tilsynsmetoder
 • Hvilke oplysninger skal ligge klar?
 • Særlig om ”fortegnelser” – om krav og hvilke som er nyttige
 • Afslutning af et tilsyn

 

Datatilsynet og forbrugerombudsmanden – nyeste vejledninger og vigtige afgørelser  

 • Databeskyttelse og sociale medier
 • Brug af cloudløsninger – uden at komme i strid med reglerne (ny vejledning)
 • Indsamling og registrering af CPR-nr. – udtalelser fra Datatilsynet
 • Forbrugerombudsmandens rolle

 

Sikkerhedsbrister  

 • Når der sker sikkerhedsbrud hos databehandler – hvor ligger ansvaret?
 • Forpligtelser ved et sikkerhedsbrud – særlige opmærksomheder
 

Persondata - i ansættelsesforhold

I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet. Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. Der udstedes GDPR MasterClass bevis ved gennemførelse af følgende kurser: "Persondata - kend reglerne", "Persondata - den dataansvarliges pligter" og "Persondata - i ansættelsesforhold".

Persondata - Kend reglerne

På kurset gives en bred gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder vil der være særlig fokus på den registreredes rettigheder - retten til indsigt, berigtigelse, sletning, indsigelser etc. Der udstedes GDPR MasterClass bevis ved gennemførelse af følgende kurser: "Persondata - kend reglerne", "Persondata - den dataansvarliges pligter" og "Persondata - i ansættelsesforhold".

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

22. november
Hvidovre
23. november
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: