GDPR i praksis - compliance og dokumentation -Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:personoplysninger_compliance
ConferenceId:3593332---OPERSONAL
Event:

Personoplysninger - Compliance og dokumentation

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Kurset giver en update og status på GDPR-området.


Datatilsynet - afgørelser, fokusområder og tilsyn:
 • Planlagte tilsyn og sager på Datatilsynets eget initiativ
 • Krypteringstilsyn fra Datatilsynet
 • Eksempler på spørgeskemaer som Datatilsynet anvender
 • Datatilsynets særlige fokusområder i 2021
 • Forberedelse på tilsyn fra Datatilsynet
 • Nye afgørelser vedr. sikkerhedsbrud og datasikkerhed fra datatilsynet
 • Status på bøder ved behandling af personoplysninger
 • Afgørelse fra Datatilsynet om manglende sletning
 • Nye retningslinier fra Datatilsynet vedr. sletning af ansøgninger fra maj 2021

Overvågning af ansatte:
 • Anvendelse af fingeraftryk i forbindelse med ansattes komme- og gåtider

Databehandleraftaler:
 • Tilsyn og kontrol med databehandlere
 • Databehandleraftaler - skærpede krav fra Databeskyttelsesrådet
 • Selvstændigt ctr. fælles dataansvar - hvor går grænsen og hvordan skal det reguleres

Oplysningspligter og indsigtsanmodninger, berigtigelser og klager fra den registrerede:
 • Oplysningspligten over for de registrerede - hvornår og hvordan
 • Indsigtsanmodning - ny afgørelse fra datatilsynet kaster mere lys over reglerne
 • Berigtigelse af urigtige personoplysninger
 • Håndtering af klager fra de registrerede

Om lovhjemmel for håndtering af personoplysninger:
 • Slettepolitikker
 • Samtykke, interesseafvejningsregel etc.
 • Dokumentation af interesseafvejning

Datasikkerhed:
 • Håndtering af brud på persondatasikkerheden
 • Hvad skal anmeldes, og hvordan ser den "gode" anmeldelse ud
 • Kryptering af e-mails - hvornår og hvilke krypteringsformer
 • Gennemførelse og dokumentation af risikovurderinger
 • Sikkerhed ved transmission af personoplysninger via SMS

Behandling af personoplysninger -almindelige og særlige forhold:
 • Offentliggørelse af billeder på internettet
 • Sletning af personoplysninger
 • Behandling af følsomme og fortrolige personoplysninger

Gode råd om hjemmearbejde og Covid-19
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

GDPR - MasterClass

Kurset afholdes over tre dage med følgende indhold: Lovlig behandling af personoplysninger. Den registreredes rettigheder. Den dataansvarliges pligter. Gennemgangen understøttes af praksis fra Datatilsynet og andre tilsynsmynigheder.Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet. Kursusforløbet er udviklet i samarbejde med: Advokat, Legal Counsel, CIPP/E Reza Ahmadian, Kromann Reumert.

Persondata og ansættelsesforholdet

I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet. Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. Centrale dele fra datatilsynets nye vejledning fra december 2020 om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold inddrages.

Personoplysninger: Update med seneste praksis

Med udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til GDPR giver kurset et mere dybdegående kendskab til centrale områder inden for GDPR. herunder risikoafdækning, sikkerhedsbrud, anmeldelse og underretning, overførsel af personoplysninger til tredjelande efter Schrems II afgørelse, databehandleraftaler mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Persondata

Persondata- netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen. Netværksgruppen er et frotroligt forum, hvor erfaringsudveksling og kompetenceudvikling er i fokus. De tilknyttede fagspecialister sikrer, at du løbende holdes opdateret med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.Gruppen mødes til 4 årlige møder.

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

10. februar 2022
Vejle
28. februar 2022
Storkøbenhavn

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: