GDPR i praksis - compliance og dokumentation -Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:personoplysninger_compliance
ConferenceId:3593332---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2021_09_09
EventId:5549083---OPERSONAL

Personoplysninger - Compliance og dokumentation

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Brexit betyder at Storbritannien bliver et tredjeland og at der skal sikres et nyt lovgrundlag for overførsel af persondata hertil. Kurset giver en update og status på GDPR-området.
 
Datatilsynet - afgørelser, fokusområder og tilsyn:
 • Planlagte tilsyn og sager på Datatilsynets eget initiativ
 • Krypteringstilsyn fra Datatilsynet
 • Eksempler på spørgeskemaer som Datatilsynet anvender
 • Datatilsynets særlige fokusområder i 2021
 • Forberedelse på tilsyn fra Datatilsynet
 • Nye retningslinier fra 2021 fra Datatilsynet om hjemmesidebesøg
 • Nye afgørelser vedr. indsigtsret
 • 2 sager med bødeindstilling fra datatilsynet i 2020 vedr. manglende sikkerhed ved behandling af personoplysninger
 • Bødeindstilling fra Datatilsynet fra maj 2020  vedr. sletning af oplysninger efter at der var blevet anmodet om indsigt i personoplysningerne
 • Afgørelse fra Datatilsynet om manglende sletning
 • Udøvelse af registreredes rettigheder – afgørelse om ID-validering
Overvågning af ansatte:
 • Videoovervågning - nye retningslinjer fra det europæiske databeskyttelsesråd
 • Ny lov om TV - overvågning  for private og offentlige myndigheder træder ikraft 1. juli 2020
 • Anvendelse af fingeraftryk i forbindelse med ansattes komme- og gåtider
 • Indsigt i tv-overvågningsoptagelser
Databehandleraftaler:
 • Tilsyn og kontrol med databehandlere
 • Databehandleraftaler - skærpede krav fra Databeskyttelsesrådet
 • Schrems II-dommen: Staus og anbefalinger
 • Selvstændigt ctr. fælles dataansvar - hvor går grænsen og hvordan skal det reguleres
 • Overførsel af personoplysninger til UK efter den 31. december 2020
Oplysningspligter og indsigtsanmodninger, berigtigelser og klager fra den registrerede:
 • Oplysningspligten over for de registrerede - hvornår og hvordan
 • Indsigtsanmodning - ny afgørelse fra datatilsynet kaster mere lys over reglerne
 • Berigtigelse af urigtige personoplysninger
 • Håndtering af klager fra de registrerede
Om lovhjemmel for håndtering af personoplysninger:
 • Samtykke, interesseafvejningsregel etc.
 • Skærpet og dobbelt hjemmelskrav ved behandling af følsomme personoplysninger
 • Dokumentation af interesseafvejning
Datasikkerhed:
 • Håndtering af brud på persondatasikkerheden
 • Hvad skal anmeldes, og hvordan ser den "gode" anmeldelse ud
 • Kryptering af e-mails - hvornår og hvilke krypteringsformer
 • Gennemførelse og dokumentation af risikovurderinger
 • Sikkerhed ved transmission af personoplysninger via SMS
Behandling af personoplysninger -almindelige og særlige forhold:
 • Offentliggørelse af billeder på internettet
 • Sletning af personoplysninger
 • Behandling af følsomme og fortrolige personoplysninger
Gode råd om hjemmearbejde og Covid-19
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

GDPR - MasterClass

Kurset afholdes over tre dage med følgende indhold: Lovlig behandling af personoplysninger. Den registreredes rettigheder. Den dataansvarliges pligter. Gennemgangen understøttes af praksis fra Datatilsynet og andre tilsynsmynigheder.Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb. Kursusforløbet er udviklet i samarbejde med: Advokat, Legal Counsel, CIPP/E Reza Ahmadian, Kromann Reumert.

Personoplysninger i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Personoplysninger: Update med seneste praksis

Med udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til GDPR giver kurset et mere dybdegående kendskab til centrale områder inden for GDPR. herunder risikoafdækning, sikkerhedsbrud, anmeldelse og underretning, overførsel af personoplysninger til tredjelande efter Schrems II afgørelse, databehandleraftaler mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Persondata

Persondata- netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen. Netværksgruppen er et frotroligt forum, hvor erfaringsudveksling og kompetenceudvikling er i fokus. De tilknyttede fagspecialister sikrer, at du løbende holdes opdateret med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.Gruppen mødes til 4 årlige møder.

Tid & Sted

09. september
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: