GDPR i praksis - compliance og dokumentation - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:personoplysninger_i_virksomheden_dokumentation_aftaler_mv
ConferenceId:3593332---OPERSONAL
Event:

GDPR i praksis - compliance og dokumentation

Målgruppe for kurset:
Ansatte som arbejder med virksomhedens persondata, uanset om det er inden for HR, kunderegistreringer,  ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er relevant for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Kort om kurset:
Mange Databehandleraftaler bør laves om som en konsekvens af at EU netop har underkendt Datatilsynets Databehandleraftale.

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. 

 
Hovedpunkter:


 • Oplysningspligten over for de registrerede - hvornår og hvordan
 • Fortegnelser - hvor mange, hvor detaljerede
 • Om lovhjemmel for håndtering af personoplysninger – samtykke, interesseafvejningsregel etc.
 • Skærpet og dobbelt hjemmelskrav ved behandling af følsomme personoplysninger
 • Dokumentation af interesseafvejning
 • Håndtering af anmodninger fra de registrerede
 • Håndtering af brud på persondatasikkerheden - hvad skal anmeldes, og hvordan ser den "gode" anmeldelse ud
 • Håndtering af klager fra de registrerede
 • Kryptering af e-mails - hvornår og hvilke krypteringsformer
 • Gennemførelse og dokumentation af risikovurderinger
 • Gennemførelse af konsekvensanalyser - hvornår og hvordan
 • Slettepolitikker og sletning af personoplysninger
 • Selvstændigt ctr. fælles dataansvar - hvor går grænsen og hvordan skal det reguleres
 • Databehandleraftaler - skærpede krav fra Databeskyttelsesrådet
 • Tilsynet med databehandlere
 • Overvågning af ansatte og forholdet til GDPR - ny retssikkerhedspakke om overvågning på vej
 • Årshjul til GDPR compliance - eksempel
 • Intern revision
 • Datatilsynets særlige fokusområder for 1. halvdel af 2020
 • Forberedelse på tilsyn fra Datatilsynet


 
Instruktør:
Advokat Reza Ahmadian, Kromann Reumert

Databeskyttelse i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Personoplysninger og datasikkerhed

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Persondata

Persondata- netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen. Netværksgruppen er et frotroligt forum, hvor erfaringsudveksling og kompetenceudvikling er i fokus. De tilknyttede fagspecialister sikrer, at du løbende holdes opdateret med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.Gruppen mødes til 4 årlige møder.

Kursusdatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: