GDPR i praksis - compliance og dokumentation - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:personoplysninger_i_virksomheden_dokumentation_aftaler_mv
ConferenceId:3593332---OPERSONAL
Event:aarhus_2021_04_21
EventId:5331915---OPERSONAL

GDPR i praksis - compliance og dokumentation

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Kurset giver en update og status på GDPR-området.
 
Datatilsynet - afgørelser, fokusområder og tilsyn:
 • Planlagte tilsyn og sager på Datailsynets eget initiativ
 • Krypteringstilsyn fra Datatilsynet
 • Eksempler på spørgeskemaer som Datatilsynet anvender
 • Datatilsynets særlige fokusområder i 2020
 • Forberedelse på tilsyn fra Datatilsynet
 • Nye retningslinier fra 2020 fra Datatilsynet om hjemmesidebesøg
 • Nye afgørelser vedr. indsigtsret fra 2020
 • 2 sager med bødeindstilling fra datatilsynet i 2020 vedr. manglende sikkerhed ved behandling af personoplysninger
 • Bødeindstilling fra Datatilsynet fra maj 2020  vedr. sletning af oplysninger efter at der var blevet anmodet om indsigt i personoplysningerne
 • Afgørelse fra Datatilsynet om manglende sletning
 • Udøvelse af registreredes rettigheder – afgørelse om ID-validering
Overvågning af ansatte:
 • Videoovervågning - nye retningslinjer fra det europæiske databeskyttelsesråd
 • Ny lov om TV - overvågning  for private og offentlige myndigheder træder ikraft 1. juli 2020
 • Anvendelse af fingeraftryk i forbindelse med ansattes komme- og gåtider
 • Indsigt i tv-overvågningsoptagelser
Databehandleraftaler:
 • Tilsyn og kontrol med databehandlere
 • Databehandleraftaler - skærpede krav fra Databeskyttelsesrådet
 • Schrems II-dommen: Staus og anbefalinger
 • Selvstændigt ctr. fælles dataansvar - hvor går grænsen og hvordan skal det reguleres
Oplysningspligter og indsigtsanmodninger, berigtigelser og klager fra den registrerede:
 • Oplysningspligten over for de registrerede - hvornår og hvordan
 • Indsigtsanmodning - ny afgørelse fra datatilsynet kaster mere lys over reglerne
 • Berigtigelse af urigtige personoplysninger
 • Håndtering af klager fra de registrerede
Om lovhjemmel for håndtering af personoplysninger:
 • Samtykke, interesseafvejningsregel etc.
 • Skærpet og dobbelt hjemmelskrav ved behandling af følsomme personoplysninger
 • Dokumentation af interesseafvejning
Datasikkerhed:
 • Håndtering af brud på persondatasikkerheden
 • Hvad skal anmeldes, og hvordan ser den "gode" anmeldelse ud
 • Kryptering af e-mails - hvornår og hvilke krypteringsformer
 • Gennemførelse og dokumentation af risikovurderinger
 • Sikkerhed ved transmission af personoplysninger via SMS
Behandling af personoplysninger -almindelige og særlige forhold:
 • Offentliggørelse af billeder på internettet
 • Sletning af personoplysninger
 • Behandling af følsomme og fortrolige personoplysninger
Gode råd om hjemmearbejde og Covid-19
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Personoplysninger i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Personoplysninger og datasikkerhed

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Persondata

Persondata- netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen. Netværksgruppen er et frotroligt forum, hvor erfaringsudveksling og kompetenceudvikling er i fokus. De tilknyttede fagspecialister sikrer, at du løbende holdes opdateret med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.Gruppen mødes til 4 årlige møder.

Tid & Sted

21. april 2021
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: