Persondataforordningen – dokumentationskrav og regler - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:personoplysninger_i_virksomheden_dokumentation_aftaler_mv
ConferenceId:3593332---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2019_11_25
EventId:4617063---OPERSONAL

Persondataforordningen – dokumentationskrav og regler

Målgruppe for kurset:
Ansatte som arbejder med virksomhedens persondata, uanset om det er inden for HR, kunderegistreringer,  ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er relevant for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Kort om kurset:
Reglerne for behandling af  personoplysninger er trådt i kraft 25. maj 2018. De første bødeforlæg fra datatilsynet lægger op til bøder i millionklassen. Mange hundrede sager er allerede planlagt af tilsynet.      

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med.
 
Hovedpunkter:
  • Datatilsynets særlige fokusområder for efteråret 2019

  • Hvilke opgaver bør virksomheder prioriterer i lyset af tilsynets kontroller

  • Principperne i den ny forordning

  • De nye krav til virksomhedens håndtering af personoplysninger

  • Oplysningspligter om den registrerede – udformning og indholdsmæssige krav

  • Persondatapolitikker i virksomheden – udformning og indholdsmæssige krav

  • HR – fortegnelse over behandlingsaktiviteter – udformning og indhold

  • Ændringer til personalehåndbøger mv. – konsekvenser af forordningen

  • Ændringer af ansættelseskontrakter – konsekvenser af forordningen

  • Om lovhjemmel for håndtering af personoplysninger – samtykke, interesseafvejningsregel etc.

  • Supplerende krav til behandling af følsomme persondata

  • Håndtering af nye rapporteringskrav til datatilsynet og de berørte ved brud på datasikkerheden

  • Databehandleraftaler – nye krav til den dataansvarlige

  • Udpegning af dataansvarlig eller Data Protection Officer (DPO´er) i egen virksomhed

  • Datatilsynet - deres rolle med den ny forordning


  Godkendt efteruddannelse:
  Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.
   
  Instruktør:
  Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

  Persondata i ansættelsesforhold

  Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

  Personoplysninger og datasikkerhed

  Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Persondata

  I vores PERSONDATA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk. Netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen så virksomhederne lever op til forordningens krav og betingelser, når den træder i kraft 25. maj 2018. Samtidig bliver du opdateret løbende med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet.

  Tid & Sted

  25. november
  København
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: København

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  05. september
  Vejle
  12. september
  København

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: