Praktisk Personalejura - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:praktisk_personalejura_dag_1
ConferenceId:3616358---OPERSONAL
Event:aarhus_2019_11_21
EventId:4467562---OPERSONAL

Praktisk Personalejura (2 dage)

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik over arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. Særlige regler om partshøring, aktindsigt mv. som gælder på det offentlige område medtages i det omfang der er behov.


Dag 1:
Ansættelseskontrakten
 • Om retten til en ansættelseskontrakt
 • Om rettigheder og pligter når der ikke foreligger en kontrakt
 • Hvilke rettigheder/pligter bør man være særlig opmærksom på i kontrakten
 • Særligt om retten til betaling ved håndhævelse af visse klausuler
 • Rettighederne ved forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser - om betingelserne for forlængelse

Funktionærer - vigtige rettigheder og pligter  
 • Overblik over funktionærlovens beskyttelsesregler
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten
 • Mødepligten - udstrækningen heraf
 • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"

Sygefravær på arbejdspladsen
 • Rettigheder og pligter under sygdom
 • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
 • Sygdom og handicap 
 • Sygdom som følge af stress 
 • Fravær ved børns sygdom, fravær ved andre nærtståendes sygdom 
 • Når børns sygdom medfører væsentlig misligholdelse af ansættelseskontrakten
 • Om fravær begrundet i fødsel
 • Fravær som følge af lægebesøg, familieforpligtelse og andre ikke direkte sygdomsrelaterede forhold

Den digitale arbejdsplads
 • Persondata i ansættelsesforhold
 • Oplysningspligt og medarbejdernes rettigheder
 • Det bedste grundlag for brug af medarbejderes billeder
 • Kryptering af e-mails – nye krav fra Datatilsynet
 • Sociale medier i ansættelsesretten
 • Overvågning af medarbejdere
 • Adgang til medarbejderes e-mails

Dag 2:

Feriereglerne - om retten til ferie
 • Den nye ferielov - i hovedtræk
 • Om retten til feriefridage
 • Om retten til overførsel af ferie
 • Om retten til udbetaling af 5. ferieuge


Retten til barsel - særlige forhold
 • Fædres  og mødres ret til barsel
 • Retten til barselsdagpenge
 • Afskedigelsesbeskyttelse - før under og efter barsel  
 • Om retten til anmodning om fleksible arbejdsforhold for medarbejdere der vender tilbage efter orlov                             
           
Opsigelse af medarbejderen
 • Den ansattes rettigheder og pligter ved opsigelse
 • Mødepligten under opsigelse
 • Rettigheder og pligter ved fritstilling og suspension
 • Retten til ferie under opsigelse
 • Fratrædelsesgodtgørelse - om bortfald af rettigheden


 
Instruktører:
Advokatfuldmægtig Anders Nielsen, DLA Piper
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Løn & Personale 2019/2020

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Tid & Sted

21. november -
22. november
Aarhus C
2 dage
DKK 7.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 5.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

Helnan Marselis

Helnan Marselis er et hotel beliggende i den sydlige ende af Aarhus. Restaurant. Gratis parkering til alle gæster. Konference- og mødelokaler. Gratis Wi-Fi.