Projektøkonomi - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:projektoekonomi
ConferenceId:5940302---OPERSONAL
Event:

Projektøkonomi

Er du involveret i projekter, hvor økonomien også spiller en væsentlig rolle, og hvor det er afgørende at have et kendskab til, hvordan styringen i projekter fungerer?
Så er dette kursus noget for dig.

I arbejdet med projekter, er økonomien en helt afgørende faktor. Derfor skal du have et overblik over, hvordan økonomien i projekter fungerer; det vil give dig et godt fundament for at opnå succes i dit arbejde med projekter.

At arbejde med projekter og events indeholder altid en vis portion usikkerhed. Derfor er det vigtigt at have kendskab til elementerne i projektøkonomien for derigennem at kunne styre projektets økonomi aktivt, og forudse de økonomiske risici, som dit projekt måtte støde på i projektets levetid. På denne måde sikre du, at resultaterne nås inden for de givne rammer. En god projektøkonomi danner et godt fundament for en god projektstyring.

På kurset får deltagerne forståelse for de grundlæggende økonomiske aspekter og sættes i stand til at håndtere væsentlige økonomiske forhold i projekter og events, herunder den økonomiske styring før, under og efter projektforløbet.
 
Der er fokus på værktøjer, der kan tages i anvendelse med det samme og vi benytter en række case-eksempler og laver øvelser for at få en bedre praktisk forståelse for de faktorer, der påvirker projektøkonomien. Den løbende dialog er essentiel, således at vi får bragt eksempler fra kursisternes dagligdag i spil.
 
MÅLGRUPPE
Kurset er for dig, som arbejder med projekter. Du kan være eksempelvis være projektleder eller projektmedarbejder med mindre projekterfaring med behov for at lære de grundlæggende værktøjer i den økonomiske projektstyring bedre at kende.
 
UDBYTTE
 • Større kendskab til økonomiske begreber
 • Grundlæggende forståelse for økonomiske aspekter
 • At være i stand til at håndtere væsentlige økonomiske forhold i projekter og events
 • At håndtere den økonomiske styring før, under og efter projektet
 • Praktisk forståelse for de faktorer, der påvirker projektøkonomien
 
INDHOLD
 • Et typisk projektforløb, herunder projektorganisation og –ledelse
 • Indsigt i projektbudgetter
 • Økonomien i projekter
 • Projekters rentabilitet (lønsomhed)
 • Break even- og følsomhedsanalyser
 • Budgetkontrol
 • Cost/benefit ved projekter
 • Risikovurdering
 • Projektevaluering
 • Simple investeringsberegninger (pay back)
 • Rapportering af projekters økonomi som beslutningsgrundlag

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Læs og forstå et regnskab

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På kurset lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På dagen veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som påbegyndes 1. januar 2020 og derefter.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: