Psykisk Arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.
>EventDetailsDEV
Conference:psykisk_arbejdsmiljoe_regler_tilsyn_mv
ConferenceId:4404296---OPERSONAL
Event:

Psykisk Arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

Ny vejledning om krænkelser har sat det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og ny lovgivning om seksuel chikane vedtaget. Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø og hør om kravene til arbejdsgiver. 

 

Hovedindhold:   

 • Kendskab til love, regler og vejledninger mv., som regulerer det psykiske arbejdsmiljø
 • Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen – regler og arbejdsgiverkrav
 • Seksuel chikane - ny lovgivning fra 1. januar 2019 vedtaget
 • Arbejdstilsynets tilsyn- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø
 

Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og vejledningsopgaver mv.

 • Hvordan foregår et tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (herunder AT´s tilsynsmetode)
 • Ny At-vejledning om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Psykisk arbejdsmiljø som et ”vildt” problem (wicked problem) – hvordan skabes de gode forandringer?


Lovregulering mv.

 • Arbejdsmiljøloven, en forebyggelses- og rammelov
 • De juridiske konsekvenser af Arbejdstilsynets nye ”krænkelsesvejledning” – tort og erstatning for psykiske krænkelser
 • Psykisk arbejdsmiljø - ny bekendstgørelse - og kravene til arbejdsgiver
 • Ny lovgivning om seksuel chikane fra 1. januar 2019
 • Erstatningsretten, arbejdsskadesikringsretten
 • Arbejdsbetinget stress, hvornår er der tale om en arbejdsskade
 • Hvorledes skal arbejdsgiver forholde sig juridisk når der opstår sager om det psykiske arbejdsmiljø
 • Virksomhedens rolle i forhold til Arbejdstilsynet - juridiske udfordringer
 • Arbejdslederens rolle 
 • Arbejdsmiljøorganisationer/sikkerhedsorganisationen
 • Sygefravær, handicap og  psykiske arbejdsskader – juridiske grænser og gråzoner 
 • Opsigelse som følge af længerevarende sygefravær pga. stress mv.     


Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen

 • Når handlinger anses for krænkende
 • Arbejdstilsynet håndtering af krænkelser, chikane mv.
 • Arbejdsgivers ansvar
 • Eksempler på retningslinjer som er praktisk anvendelige
 • Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø

 
Instruktører:
Cand. psych. aut. Arbejdspsykolog Sidsel Hinch Olsen
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: