Psykisk Arbejdsmiljø - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:psykisk_arbejdsmiljoe_regler_tilsyn_mv
ConferenceId:4404296---OPERSONAL
Event:

Psykisk Arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

Ny bekendtgørelse - 30. september 2020 - fra arbejdstilsynet fastlægger regler og pligter for arbejdsgivers håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Ny arbejdsmiljølov ikrafttrådt i 2020. Ny vejledning om krænkelser har sat det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen.  Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø og hør om kravene til arbejdsgiver. 

 

Hovedindhold:   

 • Ny bekendtgørelse 30. september 2020 - om psykisk arbejdsmiljø - regler og pligter for arbejdsgiver
 • Væsentlige forpligtelser i forhold til medarbejdernes arbejdsmængde og tidspres - ny vejledning fra AT
 • Ny arbejdsmijølov fra nytår 2020 - nye tilsynsmetoder og mulighed for aftaler med AT
 • Kendskab til love, regler og vejledninger mv., som regulerer det psykiske arbejdsmiljø
 • Digitale krænkelser
 • Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen – regler og arbejdsgiverkrav
 • Seksuel chikane - ny lovgivning fra 1. januar 2019 vedtaget - sexchikane er kommet på dagordenen
 • Arbejdstilsynets tilsyn- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø
 

Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og vejledningsopgaver mv.

 • Hvordan foregår et tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (herunder AT´s tilsynsmetode)
 • Ny AT-vejledning om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Psykisk arbejdsmiljø som et ”vildt” problem (wicked problem) – hvordan skabes de gode forandringer?

Lovregulering mv.

 • Ny bekendtgørelse den 30/9 - 2020 om psykisk arbejsmiljø: reglerog pligter for arbejdsgiver
 • Ny arbejdsmiljølov fra nytår 2020 - hvad betyder den for arbejdsgivere
 • Arbejdsmiljøloven, en forebyggelses- og rammelov
 • De juridiske konsekvenser af Arbejdstilsynets nye ”krænkelsesvejledning” – tort og erstatning for psykiske krænkelser
 • Psykisk arbejdsmiljø - ny bekendtgørelse - og kravene til arbejdsgiver
 • Ny lovgivning om seksuel chikane fra 1. januar 2019
 • Erstatningsretten, arbejdsskadesikringsretten
 • Arbejdsbetinget stress, hvornår er der tale om en arbejdsskade
 • Hvorledes skal arbejdsgiver forholde sig juridisk når der opstår sager om det psykiske arbejdsmiljø
 • Virksomhedens rolle i forhold til Arbejdstilsynet - juridiske udfordringer
 • Arbejdslederens rolle 
 • Arbejdsmiljøorganisationer/sikkerhedsorganisationen
 • Sygefravær, handicap og  psykiske arbejdsskader – juridiske grænser og gråzoner 
 • Opsigelse som følge af længerevarende sygefravær pga. stress mv.     


Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen

 • Når handlinger anses for krænkende
 • Arbejdstilsynet håndtering af krænkelser, chikane mv.
 • Et krænkelsesfrit arbejdsmiljø - hvor krænkelser kan føre til afskedigelse - vigtig dom
 • Arbejdsgivers ansvar og håndtering 
 • Eksempler på retningslinjer som er praktisk anvendelige
 • Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Videregivelse af oplysninger om krænkelsessager fra tidligere arbejdsgiver - hvad siger "reglerne"/GDPR
Særligt om sexchikane på arbejdspladsen
 • Arbejdsgivers ansvar
 • Lovgivning og vejledninger
 • Arbejdstilsynets anbefalinger

 
Instruktører:
Cand. psych. aut. Arbejdspsykolog Sidsel Hinch Olsen
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Personalejuraen A-Z - Del 1

Personalejura A-Z afholdes over to dage som ”del 1” og ”del 2”. På kursets førstedag gennemgås ansættelsesretten i det løbende ansættelsesforhold. Kursets anden dag gennemgås juraen i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse og afslutning. Kurset giver således et godt overblik over den ansættelsesretlige lovgivning fra ansættelse til opsigelse.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

01. marts 2022
Aarhus
02. marts 2022
Storkøbenhavn

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: