Psykisk Arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv. - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:psykisk_arbejdsmiljoe_regler_tilsyn_mv
ConferenceId:4404296---OPERSONAL
Event:aarhus_2020_11_26
EventId:4673104---OPERSONAL

Psykisk Arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

Ny arbejdsmiljølov træder ikraft fra nytår 2020. Ny vejledning om krænkelser har sat det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og ny lovgivning om seksuel chikane vedtaget. Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø og hør om kravene til arbejdsgiver. 

 

Hovedindhold:   

 • Ny arbejdsmijølov fra nytår 2020 - nye tilsynsmetoder og mulighed for aftaler med AT
 • Kendskab til love, regler og vejledninger mv., som regulerer det psykiske arbejdsmiljø
 • Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen – regler og arbejdsgiverkrav
 • Seksuel chikane - ny lovgivning fra 1. januar 2019 vedtaget
 • Arbejdstilsynets tilsyn- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø
 

Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og vejledningsopgaver mv.

 • Hvordan foregår et tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (herunder AT´s tilsynsmetode)
 • Ny At-vejledning om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane
 • Psykisk arbejdsmiljø som et ”vildt” problem (wicked problem) – hvordan skabes de gode forandringer?


Lovregulering mv.

 • Ny arbejdsmiljølov fra nytår 2020 - hvad betyder den for arbejdsgivere
 • Arbejdsmiljøloven, en forebyggelses- og rammelov
 • De juridiske konsekvenser af Arbejdstilsynets nye ”krænkelsesvejledning” – tort og erstatning for psykiske krænkelser
 • Psykisk arbejdsmiljø - ny bekendstgørelse - og kravene til arbejdsgiver
 • Ny lovgivning om seksuel chikane fra 1. januar 2019
 • Erstatningsretten, arbejdsskadesikringsretten
 • Arbejdsbetinget stress, hvornår er der tale om en arbejdsskade
 • Hvorledes skal arbejdsgiver forholde sig juridisk når der opstår sager om det psykiske arbejdsmiljø
 • Virksomhedens rolle i forhold til Arbejdstilsynet - juridiske udfordringer
 • Arbejdslederens rolle 
 • Arbejdsmiljøorganisationer/sikkerhedsorganisationen
 • Sygefravær, handicap og  psykiske arbejdsskader – juridiske grænser og gråzoner 
 • Opsigelse som følge af længerevarende sygefravær pga. stress mv.     


Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen

 • Når handlinger anses for krænkende
 • Arbejdstilsynet håndtering af krænkelser, chikane mv.
 • Et krænkelsesfrit arbejdsmiljø - hvor krænkelser kan føre til afskedigelse - vigtig dom
 • Arbejdsgivers ansvar
 • Eksempler på retningslinjer som er praktisk anvendelige
 • Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø

 
Instruktører:
Cand. psych. aut. Arbejdspsykolog Sidsel Hinch Olsen
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

26. november
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

25. november
Hvidovre

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: