Psykisk Arbejdsmiljø - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:psykisk_arbejdsmiljoe_regler_tilsyn_mv
ConferenceId:4404296---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2023_10_03
EventId:6325397---OPERSONAL

Psykisk Arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

KORT OM KURSET:
Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fastlægger regler og pligter for arbejdsgivers håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Trepartsaftale udmønter nye arbejdsgiverkrav til håndtering af seksuel chikane. Krænkende handlinger herunder seksuel chikane, har sat det det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen.  Hør om arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø og hør om kravene til arbejdsgiver.
 
INDHOLD:
 • Ansattes arbejdsmængde og tidspres - ny vejledning fra AT 
 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø - regler og pligter for arbejdsgiver
 • Ny arbejdsmiljølov om nye tilsynsmetoder og mulighed for aftaler med AT
 • Kendskab til love, regler og vejledninger mv., som regulerer det psykiske arbejdsmiljø
 • Digitale krænkelser
 • Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen – regler og arbejdsgiverkrav
 • Seksuel chikane - Lovgivning og regler gennemgås - herunder ny trepartsaftale omkring seksuel chikane
 • Vejledning om krænkende handlinger – identifikation, håndtering og forebyggelse
 • Arbejdstilsynets tilsyn- og vejledningsopgaver om det psykiske arbejdsmiljø
 • Ny afgørelse om mobning har kostet arbejdsgiver et mio-beløb i erstatning
 
Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og vejledningsopgaver mv.
 • Hvordan foregår et tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (herunder AT´s tilsynsmetode)
 • Arbejdstilsynets forskellige reaktioner: Påbud, vejledning, aftaleforløb mv.
 • Hvordan kan vi forstå det psykisk arbejdsmiljø som et "vildt" problem og hermed få et fundament for at skabe de gode forandringer?

Lovregulering mv.
 • Arbejdsmiljøloven - hvad betyder den for arbejdsgivere
 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø: regler og pligter for arbejdsgiver
 • De juridiske konsekvenser af Arbejdstilsynets ”krænkelsesvejledning” – tort og erstatning for psykiske krænkelser
 • Ny "visningsordning" erstatter nuværende "smileyordning" - betydning for arbejdsgiver
 • Erstatningsretten, arbejdsskadesikringsretten
 • Arbejdsbetinget stress, hvornår er der tale om en arbejdsskade – erhvervssygdomsudvalgets praksis
 • Hvorledes skal arbejdsgiver forholde sig juridisk når der opstår sager om det psykiske arbejdsmiljø
 • Virksomhedens rolle i forhold til Arbejdstilsynet - juridiske udfordringer
 • Arbejdslederens rolle, arbejdsmiljøorganisationer/sikkerhedsorganisationen
 • Sygefravær, handicap og psykiske arbejdsskader – juridiske grænser og gråzoner 
 • Opsigelse som følge af længerevarende sygefravær pga. stress mv.     
 
Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen
 • Hvornår bliver adfærd til krænkende handlinger ifølge Arbejdstilsynets definition?
 • Hvornår ifalder arbejdsgiver ansvar for krænkerens handlinger
 • Arbejdstilsynet håndtering af krænkelser, chikane mv. og hvordan man kan arbejde med at forebygge, at det opstår på arbejdspladsen?
 • Et krænkelsesfrit arbejdsmiljø - hvor krænkelser kan føre til afskedigelse - vigtig domspraksis
 • Eksempler på retningslinjer som er praktisk anvendelige
 • Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Videregivelse af oplysninger om krænkelsessager fra tidligere arbejdsgiver - hvad siger "reglerne"/GDPR

Særligt om seksuel chikane på arbejdspladsen  
 • Håndtering af sager om seksuelle krænkelser - juridiske udfordringer
 • Arbejdsgivers ansvar
 • Lovgivning og vejledninger
 • Arbejdstilsynets anbefalinger 
    
 

Aktuel Ansættelsesret 2023

Aktuel Ansættelsesret 2023 har fokus på følgende emner: Regeringens lovprogram 2022/23, opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Nyt rapporteringskrav om løngab mellem køn (dagens tema). Væsentlige lovændringer til ansættelseskontrakten fra 1. juli 2023, opdatering vedrørende GDPR/persondata. Hjemmearbejde og ansættelsesretlige forhold. Endelig vil der være fokus på implementering af Whistleblowerordninger” – disse skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med mere end 50 ansatte. Der er netop fremsat nyt forslag til afskaffelse af st.bededag og indførelse af nyt løntillæg.

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

03. oktober
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

04. oktober
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: