Læs og forstå et regnskab - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:regnskabs-analyse
ConferenceId:1160287---OPERSONAL
Event:

Læs og forstå et regnskab

Målgruppe:
Økonomi- og regnskabsmedarbejdere på alle niveauer, kreditrådgivere og  investorer og andre, som ønsker et indblik i hvordan man læser og analyserer et regnskab.
 
Kort om kurset:
På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. Regnskabsanalyser er ofte baseret på beregning af en række nøgle- og indekstal. På dette kursus lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.


INDHOLD:

Virksomhedsformer
 • Du lærer at analysere på regnskaber fra aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder
 Introduktion til regnskabsanalysen
 • Vigtige begreber og opstillingsformer
 • Resultatopgørelsen og balancen 
   
Virksomhedens omkostninger
 • En gennemgang af det eksterne årsregnskabs udgiftsposter
 • Kapacitets-, variable-, finansielle og ekstraordinære omkostninger
Opgaveløsning
På kurset bliver du præsenteret for praktiske opgaver. Du får dermed afprøvet og arbejdet med det præsenterede stof og analyse-værktøjerne med det samme. 
 
Dit udbytte af dette kursus
 • En konkret viden om nøgletalsberegninger, der vil sætte dig i stand til at kommentere og beskrive udviklingen i en virksomheds rentabilitet og indtjeningsevne.
 • Værktøjer, der vil sætte dig i stand til at identificere årsagen til ændringer i en virksomheds likviditetsreserve.
 • Overblik over og større forståelse for en virksomheds økonomiske situation
 • Viden om formidling og præsentation af komplicerede økonomiske problemstillinger.
 • Du lærer at ”læse mellem linjerne” i et årsregnskab.
   
Regnskabsanalyse
 • Rentabilitetsanalyse
 • Analyse af indtjeningsevnen
 • Likviditet og soliditet
 • Kapitaltilpasning
 • Likviditetsbeskrivelser
 • Brug af nøgletal og indekstal
   
Ved analyser anvendes i stor udstrækning nøgletalsberegninger
 • Du lærer at sætte ord på de beregnede nøgletal og analyser. Hvad er det nøgletallene fortæller os?
 • Du lærer at formulere en konklusion på en regnskabsanalyse.
   
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer i kategorien 'Regnskab'.

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”Bogholderi & Regnskabsuddannelsen
Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.

 
Instruktør:
Reg.revisor, CEO / CFO Søren Petersen

Effektiv debitorstyring

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholder fungerer. Der er særlig fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet. De digitale muligheder er både tidsbesparende og giver ganske simpelt langt flere penge i kassen! Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi. Kurset henvender sig til både nyansatte og ansatte med erfaring.

Excel - Bogholdere (2 dage)

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

26. oktober
Vejle
09. november
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: