Læs og forstå et regnskab - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:regnskabs-analyse
ConferenceId:1160287---OPERSONAL
Event:storkoebenhavn_2022_03_03
EventId:5918536---OPERSONAL

Læs og forstå et regnskab

MÅLGRUPPE:
Økonomi- og regnskabsmedarbejdere på alle niveauer, kreditrådgivere og  investorer og andre, som ønsker et indblik i hvordan man læser og analyserer et regnskab.
 
KORT OM KURSET:
På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. Regnskabsanalyser er ofte baseret på beregning af en række nøgle- og indekstal. På dette kursus lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

INDHOLD:

Opgaveløsning
På kurset bliver du præsenteret for praktiske opgaver. Du får dermed afprøvet og arbejdet med det præsenterede stof og analyse-værktøjerne med det samme. 
 
Dit udbytte af dette kursus
 • En konkret viden om nøgletalsberegninger, der vil sætte dig i stand til at kommentere og beskrive udviklingen i en virksomheds rentabilitet og indtjeningsevne.
 • Værktøjer, der vil sætte dig i stand til at identificere årsagen til ændringer i en virksomheds likviditetsreserve.
 • Overblik over og større forståelse for en virksomheds økonomiske situation
 • Viden om formidling og præsentation af komplicerede økonomiske problemstillinger.
 • Du lærer at ”læse mellem linjerne” i et årsregnskab.

Virksomhedsformer
 • Du lærer at analysere på regnskaber fra aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder
 
Introduktion til regnskabsanalysen
 • Vigtige begreber og opstillingsformer
 • Resultatopgørelsen og balancen 

Virksomhedens omkostninger
 • En gennemgang af det eksterne årsregnskabs udgiftsposter
 • Kapacitets-, variable-, finansielle og ekstraordinære omkostninger

Regnskabsanalyse
 • Rentabilitetsanalyse
 • Analyse af indtjeningsevnen
 • Likviditet og soliditet
 • Kapitaltilpasning
 • Likviditetsbeskrivelser
 • Brug af nøgletal og indekstal

Ved analyser anvendes i stor udstrækning nøgletalsberegninger
 • Du lærer at sætte ord på de beregnede nøgletal og analyser. Hvad er det nøgletallene fortæller os?
 • Du lærer at formulere en konklusion på en regnskabsanalyse.

Opgaveløsning
På kurset bliver du præsenteret for praktiske opgaver. Du får dermed afprøvet og arbejdet med det præsenterede stof og analyse-værktøjerne med det samme.  

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer i kategorien 'Regnskab'.

 

Excel - Bogholdere (2 dage)

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som påbegyndes 1. januar 2020 og derefter.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

03. marts
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

10. marts
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: