Regnskabsafslutning - gør klar til revisor - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:regnskabsafslutning
ConferenceId:1160256---OPERSONAL
Event:

Regnskabsafslutning - gør klar til revisor

Kort om kurset: 
Kurset har fokus på regnskabsafslutning (perioderegnskaber), hvor du bl.a. modtager en regnskabsmappe med vigtige periodiseringer og opgørelser mv. Det er en fordel - men ikke et krav - hvis du har deltaget på kurset "Bogholderi - grundlæggende".

Hovedindhold:

Regnskabafslutning — kom revisoren i forkøbet

  • Periodiseringsposter - hensættelse af omkostninger
  • Hensættelse af feriepengeforpligtelse - vigtig post i 2019
  • Periodisering af omkostninger og forudbetalinger
  • Afstemning af kreditorer og specifikation til brug for revisionen
  • Regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger til brug for SKAT
  • Skattemæssige posteringer til brug for det skattemæssige årsregnskab
  • Hvilke poster giver kun delvis eller ingen fradragsret?
  • PBC liste (Prepared By Client). Gennemgang af en konkret elektronisk PBC liste
Inkl. "revisormappe" med indhold til brug for revision.

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Bogholderi og Regnskab". Ved deltagelse på 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.

Effektiv debitorstyring

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholder fungerer. Der er særlig fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet. De digitale muligheder er både tidsbesparende og giver ganske simpelt langt flere penge i kassen! Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi. Kurset henvender sig til både nyansatte og ansatte med erfaring.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Kreditorbogholderiet

Kreditorbogholderiet er for ansatte, som arbejder med opgaver inden for kreditorbogholderiet. Nogle af hovedpunkterne for kurset er rapporteringsopgaver, regnskabskrav, skattemæsige mindstekrav, renter, gebyrer, interne kontroller, kredittider mv. Efter kurset vil du bl.a. have kendskab til regnskabskrav, gebyrregler, købers rettigheder og pligter mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: