Fagligt netværk om Økonomi & Regnskab i København - Tilmeld dig netværket her
>EventDetailsDEV
Conference:selskabsbeskatning_2020
ConferenceId:5034073---OPERSONAL
Event:

Selskabsbeskatning 2020

Målgruppen for netværket er økonomi- og regnskabschefer, controllere og ledende revisorer. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Rune Grøndahl, KMPG, advokat Reza Ahmedian Kromann, Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent hos Økonomi & Personale A/S.

På selskabsskatteområdet sker der en del ændringer i 2020 – nogle allerede fra 1/1 2020. På dette møde vil de nyeste regler og tendenser inden for området blive præsenteret og gennemgået. Mødet tager udgangspunkt i lovforslagene L48 (af 6/11 2019)  og L49 (vedtaget som Lov nr. 1573 af 27/12 2019). Lovforslagene sikrer, at den danske selskabsskattelovgivning på en række områder lever op til de internationale forpligtigelser, der bl.a. fremgår af EU’s skatteundgåelsesdirektiv, OECD’s regler og EU-Domstolens praksis.Dagsorden for mødet:

 • Velkomst og praktisk information v/ Andreas Stahlberg

 • Dagens hovedtemaer: Selskabsbeskatning 2020
  - Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler
  - Justering af definitionen af fast driftssted
  - Fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v.
  - Tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser
  - Ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.
  - Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

 • "Bordet rundt"...

 • Indspark fra deltagerne - og andre dagsaktuelle problemstillinger

 • Eventuelt

 • Afrunding og exit - ca. kl. 12:00


Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette netværk. Se Netvaerkskalenderen for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: