Skatteregnskabet Selskaber 2019 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:skatteregnskabet
ConferenceId:2259151---OPERSONAL
Event:

Skatteregnskabet Selskaber 2019

Målgruppe:

Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsregnskabet til skatteregnskabet”.

Fokus på skattekonverteringen: Fra årsregnskab til skatteregnskab

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. 
  
Udbytte:

Med udgangspunkt i årsregnskabet får du indsigt i teknikken til opgørelse af den skattepligtige indkomst

 • Du lærer om de almindeligt forekommende reguleringer fra årsregnskab til skatteregnskabet

 • Du får kendskab til alle de normale skattemæssige begreber

 • Kendskab til hvilke poster SKAT ønsker specificeret og afstemt

 • Kendskab til DIAS-indberetning via SKAT.dk

 • Kendskab til, hvilke dokumenter som skal indleveres til SKAT

 • Kendskab til hvilke områder SKAT har særlig opmærksom på

 
Indhold:

 
Metode/skabelon til opgørelse af den skattepligtige indkomst - med udgangspunkt i 2018

 • Herunder gennemgang af tjeklister og principskitser over de områder, som indgår ved udarbejdelse af skatteregnskabet
    

  Reguleringer fra den regnskabsmæssige indkomst til den skattepligtige indkomst herunder:

 • Driftsmidler og inventar, leasing, ejendomme, bygninger, debitorer, varelagre, aconto avancer og immaterielle aktiver

 • ikke-skattefradragsberettigede poster.

   
  Regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger til brug for SKAT

 • Vi gennemgår kravene til de regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger mv. som skal indsendes til SKAT. Herunder gennemgår vi kravene som, på anfordring, kan stilles fra SKAT bl.a. vedrørende løn, dokumentation for nedskrivning på debitorer, kreditorer, periodiseringer af garantiforpligtelser, periodiseret omsætning og lagre

 • Gennemgang af krav til de regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger mv. som skal foreligge sammen med selvangivelse for henholdsvis store og andre selskaber.

 • Skatteafstemning

 • Udskudt skat

   
  Skabeloner og dokumenter mv. som udleveres på kurset:

 • Facitliste med alle skattemæssige begreber samt andre nyttige informationer

 • Skabelon/eksempel på skatteregnskab inkl. specifikationer til regnskabsmæssige oplysninger

 • Selskabsselvangivelsen og andre blanketter skal indberettes til SKAT

 • Tjeklister til brug for skatteoplysninger herunder tidsfrister mv.

   

 
Instruktør:
Reg.revisor, CEO / CFO Søren Petersen

Aktuel Skat 2017

Hovedpunkter: Ny generationsskiftepakke, ny skatteindberetningslov – konsekvenser for arbejdsgivere, ny skattekontrollov – konsekvenser for arbejdsgivere, hovedaktionærbeskatning – optimal aflønning, rette indkomstmodtager – SKAT rejser sager, hvor hovedaktionæren betaler 112 kr. i skat, hver gang, han har tjent 100 kr., seneste nyt vedrørende beskatning af fri bil og bolig, lønudgifter – SKAT begrænser fradrag for visse lønudgifter, skattefrie kørselsgodtgørelser – SKAT rejser en del sager p.t., udvalgte nye love, udvalgte nye styresignaler mv.

Bogholderi og regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at lave et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Årsafslutning - gør klar til revisor

Årsafslutning - gør klar til revisor er et hands-on kursus, hvor deltageren får en række værktøjer, som kan bruges i forbindelse med færdiggørelse af årsrapporten. Du får kendskab til hvilke afstemninger, opgørelser og specifikationer mv. som skal foreligge i forbindelse med årsrevisionen - og den endelig godkendelse af årsrapporten. Du lærer vigtigheden af at blive samarbejdspartner med den eksterne revision og får herunder redskaber til hvordan årsafslutningen af fremskyndes ("Fast closing"). På kurset udleveres en køreplan for årsafslutning som også indeholder en ”revisormappe” som kan tilpasses til egne forhold.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms & Afgifter

I vores MOMS-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

19. november
København
25. november
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: