Sociale medier i ansættelsesforhold - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:socialemedierogpersondata
ConferenceId:5976818---OPERSONAL
Event:

Sociale medier i ansættelsesretten

KORT OM KURSET:
Regler for ytringsfrihed, loyalitets- og tavshedspligt er centrale emner i forhold til den ansattes brug af sociale medier – dette gælder både i- og uden for arbejdstid. Kurset er praktisk tilrettelagt og giver eksempler på personale politiske tiltag/interne retningslinjer, som kan iværksættes således, at personalesager undgås. 
  
HOVEDPUNKTER:

 • Loyalitetspligten i ansættelsesforholdet  
 • Forholdet til ansættelseskontrakten
 • Ytringsfrihed og tavshedspligt i ansættelsesforholdet
 • Ledelsesretten – hvad må arbejdsgiveren bestemme og hvad hører til medarbejderens private sfære
 • Loyalitetspligten overfor arbejdsgiver når medarbejderen optræder som privatperson på de sociale medier
 • Arbejdsgiverens muligheder for at anmode medarbejderen om at benytte dennes sociale medier til arbejdsrelaterede formål
 • Krænkende adfærd der finder sted under brugen af sociale medier –
 • Kontrolforanstaltninger
 • Databeskyttelsesloven – hvilke oplysninger må arbejdsgiveren behandle
 • Interne Retningslinjer - Personalepolitik
 • Medarbejderens anvendelse af arbejdsgivers e-mail-konto og internet
 • Misligholdelse ved overtrædelse af personalepolitikken
 • Eksempler på politik for sociale medier på arbejdspladsen
 • Cases og konkrete eksempler inddrages i gennemgangen
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura 2022 - I

Aktuel HR jura 2022 - I - har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med dagpengereglerne og ferieloven. Ny lovgivning om omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bl.a. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyordning".

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. Fra 2. august 2022 skal kontrakterne ændres som en konsekvens af nye barselsregler. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

15. september
Hovedstaden
30. september
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: