Stresshåndtering - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:stresshåndtering
ConferenceId:5940290---OPERSONAL
Event:
EventId:5940293---OPERSONAL

Stresshåndtering

Stress, stress, stress … Det er ord, der fylder meget på en arbejdsplads – alt for meget. Stress har mange negative konsekvenser for ens arbejdsmæssige effektivitet og personlige trivsel. Arbejdslivet indeholder pressede perioder, hvor vi yder noget ekstra. Men hvad er forskellen på stress og pres? Der er ikke et enkelt svar på spørgsmålet, men det er vigtigt at undersøge for at være i stand til at skelne de to fra hinanden.

På kurset går vi i dybden med stress og pres, og undersøger en række metoder til at håndtere stress – både personligt og i forholdet til kollegaer og familie.

MÅLGRUPPE:
Ledere og medarbejdere, der har behov for en fyldestgørende indføring i, hvad stress er og ikke er, og hvordan arbejdspladsen kan håndtere stress på en konstruktiv måde.

INDHOLD:
  • Stress vs. pres
  • Usikkerhed
  • Hvad stresser
  • Forandringstræthed
  • Reaktioner og coping
  • Din strategier
  • En stresset arbejdsplads
Undervisningsformen på kurset om at undgå stress på arbejdspladsen veksler mellem oplæg, øvelser og diskussion.

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021/22. Der er aftalt ny barselsreform med mange ændringer herunder om øremærket barsel. Loven er fremsat og vedtages i starten af den nye år. Nye krav til ansættelseskontrakter i 2022 bliver konsekvensen af nyt EU direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold.

Konflikthåndtering

Kurset i konflikthåndtering fokuserer på, hvordan du som menneske, kollega og leder, kan håndtere konfliktsituationer, der opstår på arbejdspladsen og i almindelighed, anderledes.

Psykisk arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

Ny arbejdsmiljølov fra nytår 2020. Ny vejledning om krænkelser. Arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver og kravene til arbejdsgiver. COVID-19 konsekvenser på arbejdsmiljøet. Nye regler om kompetencepåbud fra 1. april 2021. Ny bekendtgørelse fra arbejdstilsynet om regler og pligter for arbejdsgivers håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

13. april
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: