Sygefravær - jura og dagpenge (inkl. Coronakonsekvenser) - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:sygefravaer_jura_og_dagpenge
ConferenceId:898436----OPERSONAL
Event:
EventId:5180250---OPERSONAL

Sygefravær - jura og dagpenge (inkl. Coronakonsekvenser)

Kurset har som formål, at give indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Dagpengekonsekvenser mv. af cononavirus behandles som en del af gennemgangen.

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der arbejder med dagpengespørgsmål.
 
Kort om kurset:
Kurset giver en gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og de ansættelsesretlige sygefraværsregler. Også spørgsmål afledt af coronasituationen behandles både i forhold til sygedagpenge og i forhold til de ansættelsesretlige sygefraværsregler. 
  
Indhold
 
Sygedagpenge - hovedpunkter:

 • Corana - betydning i relation for dagpengerefusionen
 • Hvornår skal arbejdsgiver betale sygedage til en medarbejder?
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?
 • Gennemgang af muligheden for at få sygedagpenge refunderet i arbejdsgiverperioden (genvej uden om § 56)
 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?
 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag og hvad er fristerne?
 • Hvornår kan kommunen anvende en bred vurdering af sygdom, således at arbejdsgiver ikke længere har ret til sygedagpenge for en sygemeldt medarbejder?
 • Hvad er de ansættelsesretlige konsekvenser af, at en medarbejder nægter at modtage lægelig behandling?                                                         
 • Hvilke typer af behandling kan medarbejderen afvise at modtage?                                
 • Hvad der konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb
 • Reglerne om forlængelse af en sygedagpengeperiode gennemgås            
 • Hvordan kan arbejdsgiver bruge fast track–løsningen til hurtigere at få opfølgning på sygdomsforløb?
 • Hvordan virker de nye beskæftigelseskrav og beregningsregler for sygedagpenge?
 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere
 • Nye regler pr. 1. januar 2020 om tillæg på 0,3% ved refusion til dagpenge
 • Hvordan kan arbejdsgiver forsikre sig mod arbejdsgiverperioden?                                                      
 • Hvordan indgås §56 aftaler – herunder en gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne
 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
 • Gennemgang af  arbejdsgivers pligt til at gennemføre sygefraværssamtaler
 • Ny dom om medarbejder, der ikke deltog i mulighedserklæringssamtale
 • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester
 • Hvad sker der, hvis en medarbejder ikke medvirker til sygedagpengesagen?   
 • Hvad er konsekvensen for arbejdsgiver, hvis en sygemeldt medarbejder afholder ferie under sin sygdom
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge? Ny dom fra Højesteret
 • Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværsamtale i dagpengesager
 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse

  Sygefravær - hvad siger juraen, herunder ansættelsesretlige konsekvenser af coronaen?


  Sygefravær og corona

  • Gennemgang af en række ansættelsesretlige forhold, herunder sygdom og karentæne relateret til corona  


  Sygdomsbegrebet og fraværsårsager  

  • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær


  Sygdom i forbindelse med ansættelse

  • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse

  • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv.


  Særlige fraværsårsager

  • Sygdom og handicap

  • Sygdom som følge af stress

  • Fravær ved børns sygdom, herunder om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder

  • Når børns sygdom medfører væsentlig misligholdelse af ansættelseskontrakten

  • Om fravær begrundet i fødsel


  Sygdom og opsigelse

  • Opsigelse som følge af sygdom

  • Sygdom i opsigelsesperioden

  • Graviditetsbetinget sygdom

  • 120 - dages reglen


  Sygdom og ferie

  • Den ansattes oplysnings– og dokumentationskrav overfor arbejdsgiver ved sygdom under ferie

  • Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?


  Særlige arbejdsgiverpligter mv.

  • Den lovpligtige sygefraværssamtale

  • Mulighedserklæringer og friattest

  • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne

  • Fastholdelsesplan, når fravær overstiger 120 dage

  • Forebyggende lægebesøg mv.

    

  Den ansattes pligter under sygdom

  • Lægeerklæringer og krav til underretning ved sygdom

  • Den løbende underretningspligt

  • Om den ansattes generelle pligter under sygdom


  Instruktør:
  Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Tid & Sted

  07. oktober
  København
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: København

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: