Sygefravær - jura og dagpenge - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:sygefravaer_jura_og_dagpenge
ConferenceId:898436----OPERSONAL
Event:hovedstaden_2023_10_24
EventId:6501478---OPERSONAL

Sygefravær - jura og dagpenge

Kurset giver indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Gennemgangen omfatter ansættelsesretlige sygefraværsregler og dagpengeretten ved sygdom.

Kurset kommer overordnet rundt om forebyggende lovkrav til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, dels gennem skærpet "ESG lovgivning" ("s´et) og dernæst gennem ændringer af arbejdstidsreglerne" – som skal være implementeret fra 2024.


Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og jursister. 
   
           
Indhold

Formiddag: Sygefravær - hvad siger juraen:

Fraværsårsager og sygdomsbegrebet – hvad siger juraen
 • Lægebesøg i arbejdstiden og sygdomsbegrebet  
 • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
 • Sygdom og handicap
 • Sygdom som følge af stress
 • Fravær ved børns sygdom, fravær ved andre nærtståendes sygdom                                                             
 • Graviditetsbetinget sygdom
 • Fravær som følge af lægebesøg, familieforpligtelse og andre ikke direkte sygdomsrelaterede forhold 
 • Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Sygdom i forbindelse med ansættelse
 • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse – helbredsoplysningslovens krav til oplysning om sygdom
 • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv. 

Delvise syge- og raskmeldinger
 • Hvad siger loven
 • Raskmelding i forhold til andre end nuværende arbejdsgiver (”den brede vurdering”) 

Sygdom og ferie
 • Den ansattes dokumentationskrav overfor arbejdsgiver når sygdom indtræder under ferie, Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?   

Særlige arbejdsgiverpligter mv.
 • Lovpligtige sygefraværssamtale, mulighedserklæring mv.
 • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne
 • Forebyggende lægebesøg mv.
 • 120-dages-reglen  

Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær
 • Den ansattes underretnings- og dokumentationspligt
 • Lægeerklæringer
 • Om den ansattes pligter under sygdom 

Sygdom og handicap
 • Hvornår foreligger der et handicap?
 • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiver ikke er bekendt med, at den ansattes sygdom udgør et handicap?
 • Handicap og 120-dages-reglen
 • Retsbaseret omsorgsorlov i tilfælde af en alvorlig syg eller omsorgskrævende pårørende

Sygefravær og persondatalovgivningen
 • Om begræsningen af arbejdsgivers indsigtsret i forhold til reglerne om følsomme oplysninger
 • Sygefravær og sygefraværsstatistik

Pause fra 12.00 - 13.00

Eftermiddag: Sygedagpengereglerne 

Om retten til sygedagpenge:
 • Krav om uarbejdsdygtig pga. egen sygdom
 • Smal vurdering af uarbejdsdygtighed
 • Bred vurdering af uarbejdsdygtighed              

Anmeldelse af sygedagpengesager:
 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag?
 • Hvilke anmeldelsesfrister skal arbejdsgiver overholde?
 • Hvornår opnås der ret til sygedagpenge
 • Arbejdsgiverens og kommunens beskæftigelseskrav

Betaling af løn under sygdom/sygedagpenge:
 • Løn under sygdom og sygedagpenge i arbejdsgiverperioden
 • Betingelserne for udbetaling til medarbejder i arbejdsgiverperiode?
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?
 • Hvornår ophører sygedagpengene
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden

§ 56-aftaler:
 • Mulighed for §56 aftaler – hvordan indgår disse aftaler
 • Gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne

Arbejdsgiverpligter under sygdomsforløb:
 • Hvilke pligter påhviler arbejdsgiver?
 • Sygefraværssamtaler
 • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester                                 

Krav til den sygemeldte i sygedagpengesager:
 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
 • Hvilke pligter påhviler den ansatte under sygdomsforløbet i sygedagpengesager?
 • Krav til opfølgning, lægebehandling mv.
 • Når den sygemeldte ikke medvirker til opfølgning?
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge?
 • Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværssamtale i dagpengesager

Beregning af refusion til arbejdsgiver:
 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere

Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten:
 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?

Når medarbejder overgår til jobafklaringsforløb:
 • Hvad er konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb

Fast-track løsning – om hurtigere opfølgning i sygdomsforløb:
 • Formålet med ”fast-track”
 • Hvem kan søge ”fast-track”
 • Arbejdsgivers anmodning om tidlig opfølgning på sygdomsforløb

Andre forhold:
 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse
 • Udvidet sygedagpengeret for løsarbejdere
Instruktør:
Vicedirektør Charlotte Vester, Dansk Erhverv

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

24. oktober
København SV
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

Scandic Sydhavnen

Indbydende hotel med lyse, moderne konferencelokaler, placeret tæt på Ørestaden og København centrum. Frokosten tilberedes af sæsonens bedste råvarer, med retter fra det danske og internationale køkken. Gratis Parkering. Gratis Wi-Fi.