Sygefravær - jura og dagpenge - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:sygefravaer_jura_og_dagpenge
ConferenceId:898436----OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_06_17
EventId:5165082---OPERSONAL

Sygefravær - jura og dagpenge

Kurset giver indblik i arbejdsgiver og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom. Gennemgangen omfatter retten til dagpenge ved sygdom og de ansættelsesretlige sygefraværsregler.

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der arbejder med dagpengespørgsmål.
  
  
Indhold

Sygedagpenge – rettigheder og pligter for arbejdsgiver og ansatte
 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver? Beskæftigelseskrav og beregningsregler for sygedagpenge
 • Betingelserne for forlængelse af en sygedagpengeperiode gennemgås
 • Når kommunen fortager ”den brede vurdering” i forhold til raskmelding
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere
 • Hvordan kan arbejdsgiver bruge fast track–løsningen til hurtigere at få opfølgning på sygdomsforløb?
 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?
 • Nye regler pr. 1. januar 2020 om tillæg på 0,3% ved refusion til dagpenge
 • Hvordan kan arbejdsgiver forsikre sig mod arbejdsgiverperioden?
 • Sygedagpenge og tilkaldevikarer
 • Sygedagpenge og selvforskyldt sygdom
 • Hvad er konsekvensen for arbejdsgiver, hvis en sygemeldt medarbejder afholder ferie under sin sygdom - ny vigtig principafgørelse
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge? Ny dom fra Højesteret
 • Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværsamtale i dagpengesager
 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
 
Sygdom i forbindelse med ansættelse
 • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse - helbredsoplysningsloven
 • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv.
Sygdomsbegrebet og fraværsårsager  
 • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
 • Om uberettiget sygemelding
 • Ny dom om medarbejder, der ikke deltog i mulighedserklæringssamtale
Særlige fraværsårsager
 • Sygdom og handicap
 • Sygdom som følge af stress
 • Fravær ved børns sygdom, herunder om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder
 • Graviditetsbetinget sygefravær 
Sygdom og opsigelse
 • Opsigelse som følge af sygdom
 • Sygdom i opsigelsesperioden
 • 120 - dages reglen
Sygdom og ferie
 • Den ansattes oplysnings– og dokumentationskrav overfor arbejdsgiver ved sygdom  op til og under ferie
 • Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?
Særlige arbejdsgiverpligter mv.
 • Den lovpligtige sygefraværssamtale
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring,  friattester
 • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne
 • Forebyggende lægebesøg mv.
Den ansattes pligter under sygdom
 • Lægeerklæringer og krav til underretning ved sygdom
 • Den løbende underretningspligt
 • Om den ansattes generelle pligter under sygdom

Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

09. marts 2021
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

08. marts 2021
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: