Timelønnede ansættelser mv. - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:timeloennede-og-ansaettelsesforhold
ConferenceId:1746835---OPERSONAL
Event:

Timelønnede ansættelser mv. - regler og kontrakter

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og ansatte inden for HR området. Kurset henvender sig til både private og offentlige arbejdsgivere.

Kort om kurset:

På kurset gennemgås de særlige regler der gælder for timelønnede ansættelser herunder løsarbejdere, honorarmodtagere, studentermedhjælpere, tilkaldevikarer etc. Særregler om timelønnede findes bl.a. ferielovgivningen, sygedagpengelovgivningen, arbejdstidsloven, arbejdsmiljølovgivningen og barselslovgivningen.  


Lovgivning – særligt gældende for timelønsansættelser

 

Ansættelse af timelønnede

Herunder gennemgås de særlige forhold der gælder ved ansættelse timelønnede. 

 • Definition – hvornår er man timelønnet?
 • I eller uden for overenskomst
 • Funktionær ansat på timebasis
 • Kontakten (uden for funktionærområdet)
 • 8 timers reglen
 • Fra studentermedhjælp til funktionær – anciennitet mv.
 • Brug af vikarhjælp -herunder tilkaldevikarer
 • Eksempel på timelønskontrakt, og vikaraftaler

 

Under ansættelse – almindelig forhold

En række særregler finder anvendelse under beskæftigelse af timelønnede.  

 • Arbejdstidsregler
 • Arbejdstid – registrering og kontrol
 • Sygefravær
 • Overarbejde og overtidsbetaling
 • Særregler i ferieloven, sygedagpengeloven, arbejdstidsloven mv.

 

Opsigelse

Ved opsigelse af timelønsansættelser er der også særregler. 

 • Varslingsregler
 • Ferieafregning i forbindelse med opsigelse
 • Kontraktsforhold ved opsigelse timelønnede

 

Feriebestemmelser

Der gælder forskellige regler for timelønsansatte og for ansatte som får ferie med løn.  

 • Optjeningsregler
 • Indberetning af feriepenge
 • Udbetaling af feriepenge
 • Ferieafregning ved opsigelse

 

Sygefravær og sygedagpenge

Arbejdsgiver skal være opmærksom på sygefraværsreglerne og sygedagpenge i forhold til timelønsansatte. 

 • Betaling under sygdom
 • Retten til sygedagpenge
 • Arbejdsgiverperiode
 • Beskæftigelseskrav
 • Sygeferiegodtgørelse for timelønnede

 

Fraværsretten – andre særregler for timelønsansatte

 • Fravær af familiemæssige årsager
 • Ferieretten herunder feriefridage
 • Retten til pauser
 • Barselsretten

 

Vikaransættelser

 • Tilkaldevikarer
 • Løst ansatte vikarer

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 

 

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Nye regler om øremærket orlov/barselsdagpenge på vej er forhandlet på plads mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Fleksible ansættelsesforhold

Coronakrisen har sat skub i virksomheders ønsker om et fleksibelt arbejdsmarked og dermed fleksible ansættelser. Virksomheder har under kriser behov for at kunne skrue op og ned for aktiviteten. Kurset har som formål at sætte fokus på fleksibiliteten i forhold til ansættelse af arbejdskraft, herunder muligheder og begrænsninger som arbejdsgiver ansættelsesretligt er underlagt. Kurset behandler en række ”freelancebaserede ansættelser” i form af korte ansættelseskontrakter, projektansættelser, deltidsansættelser, timebaserede ansættelser, brug af arbejdsfordeling mv. og gennemgår herunder de forhold som arbejdsgiver særligt skal være opmærksom på i ansættelsesretlige sammenhæng. Kurset berører kort de skattemæssige afgrænsninger man skal være særlig opmærksom på ved ansættelse af "fleksibel arbejdskraft".

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn og Personale

Økonomi & Personale faciliterer netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- konsulenter, afdelingsledere mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister. Disse sikrer, at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3 timer 4 gange årligt.

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: