Timelønnede, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:timeloennede-og-ansaettelsesforhold
ConferenceId:1746835---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_05_25
EventId:4672151---OPERSONAL

Timelønnede, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og ansatte inden for HR området. Kurset henvender sig til både private og offentlige arbejdsgivere.

Kort om kurset:
Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn, (vikarer, studentermedhjælpere mv.) tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser.  Gennemgangen vil både tage hensyn til problemområder inden og uden for overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og private område. Betydningen af den ny ferielov vil blive gennemgået.

Kursets hovedpunkter:
 • Hvilken lovgivning gælder for timelønnede – et overblik
 • Fokus på ansættelseskontrakten: overenskomst / ikke overenskomst
 • Opsigelsesvarsel fra medarbejder og virksomhed
 • Om retten til betaling under sygdom – i og uden for overenskomst
 • 8-timers reglen
 • Sygedagpenge og timelønnede
 • Nyt beskæftigelseskrav for timelønnede i forhold til retten til sygedagpenge
 • Om sygedagpengeretten og  arbejdsgiverperiode
 • Om retten til fravær af  familiemæssige årsager
 • Regulering af arbejdstid: 11 timers reglen, 48-timers reglen, retten til pauser, lokalaftaler, kutymer
 • Vikaransættelser, herunder tilkaldevikarer
 • Om retten til feriefridage
 • Om retten til sygeferiegodtgørelse for timelønnede
 • Hvornår er der tale om ”beordret” overarbejde?
 • Barselsrettigheder for timelønnede
 • Arbejdslederes særlige rettigheder
 • Funktionærlignende ansættelser
 • 25 års-reglen indenfor LO-Da området
 • Afskedigelsesbeskyttelse af timelønnede – Afskedigelsesnævnet
 • TR (Tillidsrepræsentanter) –  beskyttelsesregler
 • Pensionsforhold for timelønnede
 • Samarbejdsaftaler
 • Forbyggende kontrolforanstaltninger- - kontrolaftaler på det danske arbejdsmarked
 • Nye indberetningsfrister mv. i forbindelse med den ny ferielov  
Tidsbegrænsede ansættelser
 • Hvilke betingelser skal være opfyldt for tidsbegrænset ansættelser
 • Rettighederne ved forlængelse af tidsbegrænset ansættelser og om betingelser herfor
 • Den ny ferielov og den særlige betydningen for tidsbegrænsede ansættelser
 • Ny dom fra højesteret dømmer virksomhed til betaling af godtgørelser for genansættelser
Deltidsansættelser
 • Om forbud mod forskelsbehandling
 • Om afskedigelsesbeskyttelse
 • Den ny ferielov og den særlige betydning for deltidsansættelser


Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”HR & Personalejurauddannelse” og "Løn & Personale"
Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 
Instruktører:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Løn & Personale 2019/2020

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Tid & Sted

25. maj 2020
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: