Timelønnede ansættelser mv. - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:timeloennede-og-ansaettelsesforhold
ConferenceId:1746835---OPERSONAL
Event:vejle_2021_06_15
EventId:5452188---OPERSONAL

Timelønnede ansættelser mv. - regler og kontrakter

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og ansatte inden for HR området. Kurset henvender sig til både private og offentlige arbejdsgivere.

Kort om kurset:

På kurset gennemgås de særlige regler der gælder for timelønnede ansættelser herunder løsarbejdere, honorarmodtagere, studentermedhjælpere, tilkaldevikarer etc. Særregler om timelønnede findes bl.a. ferielovgivningen, sygedagpengelovgivningen, arbejdstidsloven, arbejdsmiljølovgivningen og barselslovgivningen.  


Lovgivning – særligt gældende for timelønsansættelser

 

Ansættelse af timelønnede

Herunder gennemgås de særlige forhold der gælder ved ansættelse timelønnede. 

 • Definition – hvornår er man timelønnet?
 • I eller uden for overenskomst
 • Funktionær ansat på timebasis
 • Kontakten (uden for funktionærområdet)
 • 8 timers reglen
 • Fra studentermedhjælp til funktionær – anciennitet mv.
 • Brug af vikarhjælp -herunder tilkaldevikarer
 • Eksempel på timelønskontrakt, og vikaraftaler

 

Under ansættelse – almindelig forhold

En række særregler finder anvendelse under beskæftigelse af timelønnede.  

 • Arbejdstidsregler
 • Arbejdstid – registrering og kontrol
 • Sygefravær
 • Overarbejde og overtidsbetaling
 • Særregler i ferieloven, sygedagpengeloven, arbejdstidsloven mv.

 

Opsigelse

Ved opsigelse af timelønsansættelser er der også særregler. 

 • Varslingsregler
 • Ferieafregning i forbindelse med opsigelse
 • Kontraktsforhold ved opsigelse timelønnede

 

Feriebestemmelser

Der gælder forskellige regler for timelønsansatte og for ansatte som får ferie med løn.  

 • Optjeningsregler
 • Indberetning af feriepenge
 • Udbetaling af feriepenge
 • Ferieafregning ved opsigelse

 

Sygefravær og sygedagpenge

Arbejdsgiver skal være opmærksom på sygefraværsreglerne og sygedagpenge i forhold til timelønsansatte. 

 • Betaling under sygdom
 • Retten til sygedagpenge
 • Arbejdsgiverperiode
 • Beskæftigelseskrav
 • Sygeferiegodtgørelse for timelønnede

 

Fraværsretten – andre særregler for timelønsansatte

 • Fravær af familiemæssige årsager
 • Ferieretten herunder feriefridage
 • Retten til pauser
 • Barselsretten

 

Vikaransættelser

 • Tilkaldevikarer
 • Løst ansatte vikarer
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2020/2021. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone. Gældende fra 27. ferbruar 2020, er der åbnet op for sygedagpengebetaling i arbejdsgiverperioden. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn og Personale

Økonomi & Personale faciliterer netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- konsulenter, afdelingsledere mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister. Disse sikrer, at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3 timer 4 gange årligt.

Tid & Sted

15. juni
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

09. juni
København
22. juni
Aalborg

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: