Transfer Pricing dokumentation - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:transfer_pricing_dokumenation
ConferenceId:5465225---OPERSONAL
Event:

Transfer Pricing Dokumentation

Folketinget har den 3. december 2020 vedtaget ny lov som medfører nye krav om håndtering af Transfer Pricing dokumentation. De nye regler betyder at dokumentationen skal indgives 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Dermed skærpes kravene om indsendelse af TP - dokumentation fra "efter anmodning" til, at være underlagt den almindelige oplysningspligt i forbindelse med selvangivelse.  
 
Følgende hovedpunkter er indeholdt:
 
Kurset stiller bl.a. skarpt på følgende forhold:
 • Dokumentationspligten - hvem er omfattet
 • Kontrollerede transaktioner, herunder
Hvad er en kontrolleret transaktion?

Mere specielle kontrollerede transaktioner – flytning af medarbejdere, flytning af know how o.l.
 • Armslængde princippet
 • Masterfil og Localfil - indholdsmæssige krav
 • Oplysningspligten
 • Tidsfrister
 • Sanktioner, herunder
Selvanmeldelse af TP-forhold 
 • Opdatering på nyeste retspraksis på TP-området
 • Praktisk tilrettelæggelse af dokumentationsarbejdet
 • Værdiansættelse af kontrollerede transaktioner
 • Sammenlignelighedsanalyser/benchmarks som del af TP-dokumentationen
Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.


Instruktør:
Partner, Advokat (H) Kaspar Bastian, TVC Advokaterne

Skatteregnskabet Selskaber

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

27. oktober
Storkøbenhavn
28. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: