Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft - Tilmeld dig kurset her
EventDetailsDEV
Conference:udenlandsk_arbejdskraft
ConferenceId:4416044---OPERSONAL
Event:

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

KORT OM KURSET:
Kursus der omhandler beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt de forskellige skattepligtsformer. Fra 1. december 2022 ændres udlændigeloven med konsekvens for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Fokus på ny dom, som udvider brugen af forskerordningen.

Der er øget efterspørgsel på arbejdskraft samtidig med at medarbejderes rejsemønstre, og især ønsker til arbejdsstedet, har forandret sig. Med de nye rejsemønstre udfordres de gældende regler og et øget fokus på styring af "vandrende arbejdstagere" er nødvendig.


INDHOLD:

Posted Workers registrering & social sikring:
 • Reglerne for social sikring og udenlandsk arbejdskraft
 • Social sikring Tyskland/Danmark samt respektive i Øresund
 • Brexit - hvilke sociale sikringsregler gælder mellem UK og Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse:
 • Ændring af udlændingeloven fra 1. december 2022: styrket indsats for international rekrutteringsformer
 • Ordninger som kan bruges til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft (overblik)
 • Grundlæggende indføring i ansættelse af udenlandske medarbejdere (EU-borgere samt tredjelandsborgere)
 • Regler på området
 • Ansøgningsprocessen
 • Dokumentation og særlige omstændigheder/faldgruber

Skat på løn:
 • Gennemgang af de forskellige skattepligtsformer og i hvilke situationer de er gældende
 • Fuld og begrænset skattepligt
 • Favorable "expat" regler, herunder dansk 27% skat for udsendte og rekrutterede fra udlandet
 • Forskerordningen: Ny afgørelse (ØL) åbner for opfyldelse af lønkrav i løbet af året
 • Økonomisk arbejdsgiver
 • Arbejdsudleje
 • Entrepriseaftaler
 • Arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler - ny vigtig HR dom
 • Eksempler på skattepligt ved rejse til/fra arbejde mellem Danmark og Tyskland samt respektive mellem Danmark og Sverige
 • Dobbeltbeskatningssituationen og hvordan det løses
 • Når ansatte i udenlanske filialer af danske virksomheder tager "arbejdsophold"/møder i Danmark
 Kurset tæller med 7 lektioner for den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. 
Instruktører:
Director Tax & Law Mona Lorentsen, EY
Senior Manager Rikke Wolfsen, EY

Aktuel Ansættelsesret 2023

Aktuel Ansættelsesret 2023 har fokus på følgende emner: Regeringens lovprogram 2022/23, opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Nyt rapporteringskrav om løngab mellem køn (dagens tema). Væsentlige lovændringer til ansættelseskontrakten fra 1. juli 2023, opdatering vedrørende GDPR/persondata. Hjemmearbejde og ansættelsesretlige forhold. Endelig vil der være fokus på implementering af Whistleblowerordninger” – disse skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med mere end 50 ansatte. Der er netop fremsat nyt forslag til afskaffelse af st.bededag og indførelse af nyt løntillæg.

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

10. oktober
Hovedstaden
12. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: