Webinar - Sygedagpenge
EventDetailsDEV
Conference:webinar-sygedagpenge
ConferenceId:5431842---OPERSONAL
Event:

Sygedagpenge

Webinaret giver en tværgående gennemgang af sygedagpengereglerne.Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone. På webinaret sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Webinaret er målrettet både offentlige- og private arbejdsgivere.
 
 
Sygedagpenge – udvalgte punkter: 
 • Hvornår skal arbejdsgiver betale sygedage til en medarbejder?
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?
 • Gennemgang af muligheden for at få sygedagpenge refunderet i arbejdsgiverperioden (genvej uden om § 56)
 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?
 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag og hvad er fristerne?
 • Hvornår kan kommunen anvende en bred vurdering af sygdom, således at arbejdsgiver ikke længere har ret til sygedagpenge for en sygemeldt medarbejder?                                                                                                            
 • Hvad der konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb
 • Reglerne om forlængelse af en sygedagpengeperiode gennemgås            
 • Hvordan kan arbejdsgiver bruge fast track–løsningen til hurtigere at få opfølgning på sygdomsforløb?
 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere
 • Hvordan kan arbejdsgiver forsikre sig mod arbejdsgiverperioden?                                                     
 • Hvordan indgås §56 aftaler – herunder en gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne
 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
 • Gennemgang af  arbejdsgivers pligt til at gennemføre sygefraværssamtaler
 • Ny dom om medarbejder, der ikke deltog i mulighedserklæringssamtale
 • Hvad sker der, hvis en medarbejder ikke medvirker til sygedagpengesagen?   
 • Hvad er konsekvensen for arbejdsgiver, hvis en sygemeldt medarbejder afholder ferie under sin sygdom
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge? Ny dom fra Højesteret
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: